DESZCZOMIERZ co to jest
Definicja deszczomierz co to jest. Czym jest atmosferycznych. Najpowszechniej stosowane.

Co to jest Deszczomierz

Definicja DESZCZOMIERZ: (ombrometr), przyrząd do pomiaru ilości opadów atmosferycznych. Najpowszechniej stosowane deszczomierze są naczyniami o ostrych krawędziach, znanej powierzchni górnego otworu, umieszczanymi na wysokości 1 m nad gruntem. Zgromadzoną w naczyniu wodę opadową zlewa się do menzurki i mierzy jej objętość

Definicja Diageneza:
Co to jest prowadzących do przemiany luźnych osadów w spoistą skałę. Pod wpływem ciśnienia wyższych warstw następuje gęstsze upakowanie luźnych składników mineralnych (kompakcja). Krążące w skale roztwory deszczomierz.
Definicja Dezurbanizacja:
Co to jest mechanizm socjalny i kulturowy, którego zasadniczym efektem jest odpływ ludności z sporych ośrodków miejskich, dekoncentracja handlu, przemysłu i usług, zanik tak zwany miejskiego stylu życia i deszczomierz.
Definicja Dominium:
Co to jest określający stan prawny niektórych kolonii brytyjskich, wprowadzony w XIX w. Mogły one tworzyć swoje rządy i parlamenty, bez możliwości prowadzenia polityki zagranicznej. Osobę króla angielskiego deszczomierz.

Czym jest Deszczomierz znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: