DEZURBANIZACJA co to jest
Definicja dezurbanizacja co to jest. Czym jest zasadniczym efektem jest odpływ ludności z sporych.

Co to jest Dezurbanizacja

Definicja DEZURBANIZACJA: (deurbanizacja) mechanizm socjalny i kulturowy, którego zasadniczym efektem jest odpływ ludności z sporych ośrodków miejskich, dekoncentracja handlu, przemysłu i usług, zanik tak zwany miejskiego stylu życia i upowszechnianie się wiejskiego stylu życia. Prowadzi do spadku liczby ludności miejskiej i osłabienia gospodarczego znaczenia konkretnych miast i wzrostu znaczenia dawnych "peryferii". Dezurbanizacja rozumiana jest również jako zmniejszanie się proporcji populacji miejskiej względem populacji wiejskiej

Definicja Dolomit:
Co to jest pospolity minerał wapnia i magnezu, którego kluczowym składnikiem jest dolomit, domieszkowo występują bituminy, kalcyt, minerały ilaste. Struktura ziarnista, zbita. W miarę dobrze rozpowszechniony dezurbanizacja.
Definicja Diabaz:
Co to jest żyłowa, o barwie czarnej albo zielonkawej, o składzie mineralnym zbliżonym do składu bazaltu (kluczowymi składnikami są plagioklazy i pirokseny). Charakteryzuje się sporą twardością. Używana jako dezurbanizacja.
Definicja Deflacja:
Co to jest podstawowych mechanizmów morfogenetycznych modelujący powierzchnię Ziemi, opierający na porywaniu poprzez wiatr drobnych cząsteczek (pyły, piaski, żwiry) i przenoszeniu ich na wielkie nieraz dezurbanizacja.

Czym jest Dezurbanizacja znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: