DEZURBANIZACJA co to jest
Definicja dezurbanizacja co to jest. Czym jest zasadniczym efektem jest odpływ ludności z sporych.

Co to jest DEZURBANIZACJA

Definicja DEZURBANIZACJA: (deurbanizacja) mechanizm socjalny i kulturowy, którego zasadniczym efektem jest odpływ ludności z sporych ośrodków miejskich, dekoncentracja handlu, przemysłu i usług, zanik tak zwany miejskiego stylu życia i upowszechnianie się wiejskiego stylu życia. Prowadzi do spadku liczby ludności miejskiej i osłabienia gospodarczego znaczenia konkretnych miast i wzrostu znaczenia dawnych "peryferii". Dezurbanizacja rozumiana jest również jako zmniejszanie się proporcji populacji miejskiej względem populacji wiejskiej

Definicja Diageneza:
Co to jest prowadzących do przemiany luźnych osadów w spoistą skałę. Pod wpływem ciśnienia wyższych warstw następuje gęstsze upakowanie luźnych składników mineralnych (kompakcja). Krążące w skale roztwory dezurbanizacja co to jest.
Definicja Dżungla:
Co to jest trudno dostępne, bagienne i pełne drapieżnych zwierząt tropikalne lasy delty Gangesu i Brahmaputry w Indiach; nazwa czasem rozszerzana na ogół trudno dostępnych lasów strefy tropikalnej dezurbanizacja definicja.
Definicja Depresja:
Co to jest teren znajdujący się poniżej poziomu morza dezurbanizacja co znaczy.
Definicja Dyslokacja Tektoniczna:
Co to jest warstw skalnych prowadzące do wygięcia poszczególnych warstw (fleksura) i stworzenia fałdów (dyslokacja ciągła) bądź zerwania ciągłości warstw skalnych (uskok) i stworzenia załomów (dyslokacja dezurbanizacja słownik.

Czym jest Dezurbanizacja znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: