DEZURBANIZACJA co to jest
Definicja dezurbanizacja co to jest. Czym jest zasadniczym efektem jest odpływ ludności z sporych.

Co to jest Dezurbanizacja

Definicja DEZURBANIZACJA: (deurbanizacja) mechanizm socjalny i kulturowy, którego zasadniczym efektem jest odpływ ludności z sporych ośrodków miejskich, dekoncentracja handlu, przemysłu i usług, zanik tak zwany miejskiego stylu życia i upowszechnianie się wiejskiego stylu życia. Prowadzi do spadku liczby ludności miejskiej i osłabienia gospodarczego znaczenia konkretnych miast i wzrostu znaczenia dawnych "peryferii". Dezurbanizacja rozumiana jest również jako zmniejszanie się proporcji populacji miejskiej względem populacji wiejskiej

Definicja Dolomit:
Co to jest pospolity minerał wapnia i magnezu, którego kluczowym składnikiem jest dolomit, domieszkowo występują bituminy, kalcyt, minerały ilaste. Struktura ziarnista, zbita. W miarę dobrze rozpowszechniony dezurbanizacja.
Definicja Drumlin:
Co to jest polodowcowej. Niewysoki pagórek o owalnym zarysie poziomym, przeciętnej długości 0,5-2 km, szeroki na kilkaset metrów, osiągający wysokość od kilku do kilkunastu metrów. Drumliny występują z reguły dezurbanizacja.
Definicja Dajka:
Co to jest powstała w wyniku intruzji magmy w szczeliny skał skorupy ziemskiej i wypreparowania jej poprzez działalność niszczących czynników atmosferycznych. Dajki występują w formie twardzielowych murów dezurbanizacja.

Czym jest Dezurbanizacja znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: