NARODOWY DOCHÓD co to jest
Definicja dochód narodowy co to jest. Czym jest przez odjęcie od produktu narodowego brutto.

Co to jest DOCHÓD NARODOWY

Definicja DOCHÓD NARODOWY: miernik efektów rocznej działalności gospodarki, obliczany przez odjęcie od produktu narodowego brutto wartości amortyzacji. PNN to jest liczba pieniędzy, jaką dysponuje gospodarka na opłaty na dobra i usługi, po odłożeniu stawki niezbędnej do odtworzenia zużytego pośrodku roku kapitału trwałego i utrzymania na dotychczasowym poziomie zasobu kapitału i rozmiarów produkcji. Z uwagi na trudności w ustaleniu rzeczywistej wielkości amortyzacji (odpisy amortyzacyjne ustalane dla celów rachunku wydatków nie odzwierciedlają rzeczywistego zużycia kapitału, to jest tylko szacunek) w praktyce częściej używany jest wytwór narodowy brutto

Definicja Deklinacja Magnetyczna:
Co to jest magnetyczne, kąt odchylenia się igły kompasu od rzeczywistego kierunku północnego w konsekwencji rozbieżności między biegunem geograficznym i biegunem magnetycznym Ziemi. Deklinacja magnetyczna dochód narodowy co to jest.
Definicja Dżungla:
Co to jest trudno dostępne, bagienne i pełne drapieżnych zwierząt tropikalne lasy delty Gangesu i Brahmaputry w Indiach; nazwa czasem rozszerzana na ogół trudno dostępnych lasów strefy tropikalnej dochód narodowy definicja.
Definicja Demografia:
Co to jest prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i socjalnych badanego terytorium. Badania demograficzne oparte są na materiałach ilościowych dostarczanych poprzez statystykę dochód narodowy co znaczy.
Definicja Depresja:
Co to jest teren znajdujący się poniżej poziomu morza dochód narodowy słownik.

Czym jest Narodowy Dochód znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: