NARODOWY DOCHÓD co to jest
Definicja dochód narodowy co to jest. Czym jest przez odjęcie od produktu narodowego brutto.

Co to jest Dochód Narodowy

Definicja DOCHÓD NARODOWY: miernik efektów rocznej działalności gospodarki, obliczany przez odjęcie od produktu narodowego brutto wartości amortyzacji. PNN to jest liczba pieniędzy, jaką dysponuje gospodarka na opłaty na dobra i usługi, po odłożeniu stawki niezbędnej do odtworzenia zużytego pośrodku roku kapitału trwałego i utrzymania na dotychczasowym poziomie zasobu kapitału i rozmiarów produkcji. Z uwagi na trudności w ustaleniu rzeczywistej wielkości amortyzacji (odpisy amortyzacyjne ustalane dla celów rachunku wydatków nie odzwierciedlają rzeczywistego zużycia kapitału, to jest tylko szacunek) w praktyce częściej używany jest wytwór narodowy brutto

Definicja Dezurbanizacja:
Co to jest mechanizm socjalny i kulturowy, którego zasadniczym efektem jest odpływ ludności z sporych ośrodków miejskich, dekoncentracja handlu, przemysłu i usług, zanik tak zwany miejskiego stylu życia i dochód narodowy.
Definicja Depresja:
Co to jest teren znajdujący się poniżej poziomu morza dochód narodowy.
Definicja Dajka:
Co to jest powstała w wyniku intruzji magmy w szczeliny skał skorupy ziemskiej i wypreparowania jej poprzez działalność niszczących czynników atmosferycznych. Dajki występują w formie twardzielowych murów dochód narodowy.

Czym jest Narodowy Dochód znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: