WKLĘSŁA DOLINA co to jest
Definicja dolina wklęsła co to jest. Czym jest wyraźnie wykształconym dnie, charakteryzującym się.

Co to jest Dolina Wklęsła

Definicja DOLINA WKLĘSŁA: forma rzeźby terenu, o wydłużonym zarysie poziomym i wyraźnie wykształconym dnie, charakteryzującym się spadkiem w jednym kierunku. Dnem doliny płynie zazwyczaj rzeka albo spływają wody deszczowe albo roztopowe. Rozpatrując przekrój podłużny doliny (poprowadzony po linii spływu wody albo po osi doliny), należy uwzględnić nagłe zmiany spadku (progi dolinne) i koniec doliny (wylot). W profilu poprzecznym wyodrębnia się część położoną najniżej (dno doliny), przebiegające równolegle do osi doliny progi (terasy) i pochyłości stanowiące zewnętrzne ograniczenia doliny (zbocza). Stosując jako kryteria klasyfikacji kształt i stromość zboczy i szerokość dna, odznacza się 6 typów dolin: 1) gardziele dolinne (zbocza pionowe bądź przewieszone, dno słabo wykształcone), 2) jary, a więc kaniony (zbocza bardzo strome, terasowe, słabo wykształcone dno), 3) doliny V-kształtne (zbocza strome, dno niewykształcone), 4) doliny o płaskim dnie bądź doliny skrzynkowe (dno dobrze wykształcone, oddzielone od zboczy wyraźnym załomem), 5) doliny U-kształtne (zbocza bardzo strome, dobrze wykształcone, nieco wklęsłe dno), 6) doliny o nieckowatym profilu poprzecznym (brak wyraźnego załomu między dnem a zboczem)

Definicja Deglacjacja:
Co to jest opierający na stopniowym zanikaniu albo zmniejszaniu się powierzchni lodowca. Deglacjacja zachodzi najczęściej w konsekwencji ocieplania się albo zmniejszania wilgotności klimatu, w rezultacie wzrost dolina wklęsła.
Definicja Dezintegracja Skał:
Co to jest mechanizmów wietrzenia mechanicznego, powodujących rozpad skał litych pod wpływem różnych czynników, m.in insolacji (nasłonecznienia) i zamrozu. Dzieli się ją na: dezintegracje skał granularną dolina wklęsła.
Definicja Doba:
Co to jest związana z obrotem Ziemi wokół osi. Doba gwiazdowa to moment pomiędzy dwoma kolejnymi górowaniami punktu Barana. Doba średnia słoneczna - średni odstęp czasu pomiędzy kolejnymi górowaniami Słońca dolina wklęsła.

Czym jest Wklęsła Dolina znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: