DOLOMIT co to jest
Definicja dolomit co to jest. Czym jest kluczowym składnikiem jest dolomit, domieszkowo występują.

Co to jest Dolomit

Definicja DOLOMIT: (CaCO3.MgCO3), pospolity minerał wapnia i magnezu, którego kluczowym składnikiem jest dolomit, domieszkowo występują bituminy, kalcyt, minerały ilaste. Struktura ziarnista, zbita. W miarę dobrze rozpowszechniony. Powstaje wskutek dolomityzacji, jest to procesu przekształcania się skał wapiennych w dolomity. Mechanizm dolomityzacji zachodzi pod wpływem działania wód bogatych w węglan magnezu. Krystalizuje w układzie trygonalnym. Kolor bezbarwny, biały albo szarawy. Dolomit ma liczne wykorzystania w przemyśle, między innymi jako jeden z surowców do produkcji zapraw ceramicznych i wyrobu szkła, bonus schładzający w trakcie wypalania materiałów ceramicznych, kamień drogowy i budowlany i topnik w procesach stalowniczych

Definicja Dezurbanizacja:
Co to jest mechanizm socjalny i kulturowy, którego zasadniczym efektem jest odpływ ludności z sporych ośrodków miejskich, dekoncentracja handlu, przemysłu i usług, zanik tak zwany miejskiego stylu życia i dolomit.
Definicja Delta Rzeki:
Co to jest rodzaj ujścia rzeki do zbiornika wodnego, charakteryzuje go rozwidlenie rzeki na dwie albo więcej odnóg. Przeciwieństwem ujścia deltowego jest ujście lejkowate dolomit.
Definicja Demografia:
Co to jest prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i socjalnych badanego terytorium. Badania demograficzne oparte są na materiałach ilościowych dostarczanych poprzez statystykę dolomit.

Czym jest Dolomit znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: