DORZECZE co to jest
Definicja dorzecze co to jest. Czym jest określonej rzeki albo jej dopływów (na przykład dorzecze.

Co to jest Dorzecze

Definicja DORZECZE: region, z którego wody powierzchniowe spływają do określonej rzeki albo jej dopływów (na przykład dorzecze Wisły, dorzecze Amazonki). Granice między dorzeczami poszczególnych rzek wyznaczają działy wodne

Definicja Dział:
Co to jest nadrzędna jednostka systematyczna, obejmująca gleby wytworzone pod przeważającym wpływem jednego z czynników glebotwórczych (gleby litogeniczne, semihydrogeniczne, hydrogeniczne i antropogeniczne dorzecze.
Definicja Dział Wodny:
Co to jest oddzielająca sąsiadujące ze sobą dorzecza (region odwadniany poprzez rzekę) bądź zlewiska ((region odwadniany poprzez rzeki uchodzące do jednego morza). Dział wodny przebiega najczęściej grzbietami dorzecze.
Definicja Dochód Narodowy:
Co to jest rocznej działalności gospodarki, obliczany przez odjęcie od produktu narodowego brutto wartości amortyzacji. PNN to jest liczba pieniędzy, jaką dysponuje gospodarka na opłaty na dobra i usługi, po dorzecze.

Czym jest Dorzecze znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: