DRUMLIN co to jest
Definicja drumlin co to jest. Czym jest owalnym zarysie poziomym, przeciętnej długości 0,5-2 km.

Co to jest Drumlin

Definicja DRUMLIN: jedna z form rzeźby polodowcowej. Niewysoki pagórek o owalnym zarysie poziomym, przeciętnej długości 0,5-2 km, szeroki na kilkaset metrów, osiągający wysokość od kilku do kilkunastu metrów. Drumliny występują z reguły w sporych zespołach, ich osie podłużne ułożone są równolegle do kierunku przesuwania się lodowca. Powstały najprawdopodobniej z materiałów moreny dennej ukształtowanych poprzez przesuwający się po nich lodowiec

Definicja Dolina Wklęsła:
Co to jest o wydłużonym zarysie poziomym i wyraźnie wykształconym dnie, charakteryzującym się spadkiem w jednym kierunku. Dnem doliny płynie zazwyczaj rzeka albo spływają wody deszczowe albo roztopowe drumlin.
Definicja Dezintegracja Skał:
Co to jest mechanizmów wietrzenia mechanicznego, powodujących rozpad skał litych pod wpływem różnych czynników, m.in insolacji (nasłonecznienia) i zamrozu. Dzieli się ją na: dezintegracje skał granularną drumlin.
Definicja Dochód Narodowy:
Co to jest rocznej działalności gospodarki, obliczany przez odjęcie od produktu narodowego brutto wartości amortyzacji. PNN to jest liczba pieniędzy, jaką dysponuje gospodarka na opłaty na dobra i usługi, po drumlin.

Czym jest Drumlin znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: