WODNY DZIAŁ co to jest
Definicja dział wodny co to jest. Czym jest odwadniany poprzez rzekę) bądź zlewiska ((region.

Co to jest Dział Wodny

Definicja DZIAŁ WODNY: granica oddzielająca sąsiadujące ze sobą dorzecza (region odwadniany poprzez rzekę) bądź zlewiska ((region odwadniany poprzez rzeki uchodzące do jednego morza). Dział wodny przebiega najczęściej grzbietami wzniesień. Działem kluczowym nazywa się granicę między zlewiskami dwóch mórz, działem I rzędu - granicę między dorzeczami rzek głównych, z kolei dorzecza dopływów rzek głównych rozdziela dział II rzędu itd

Definicja Drumlin:
Co to jest polodowcowej. Niewysoki pagórek o owalnym zarysie poziomym, przeciętnej długości 0,5-2 km, szeroki na kilkaset metrów, osiągający wysokość od kilku do kilkunastu metrów. Drumliny występują z reguły dział wodny.
Definicja Demografia:
Co to jest prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i socjalnych badanego terytorium. Badania demograficzne oparte są na materiałach ilościowych dostarczanych poprzez statystykę dział wodny.
Definicja Delta Rzeki:
Co to jest rodzaj ujścia rzeki do zbiornika wodnego, charakteryzuje go rozwidlenie rzeki na dwie albo więcej odnóg. Przeciwieństwem ujścia deltowego jest ujście lejkowate dział wodny.

Czym jest Wodny Dział znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: