EDAFON co to jest
Definicja edafon co to jest. Czym jest warstwach gleby (na przykład bakterie, promieniowce, grzyby.

Co to jest Edafon

Definicja EDAFON: zespół drobnych organizmów żyjących w powierzchniowych warstwach gleby (na przykład bakterie, promieniowce, grzyby, larwy owadów, pierścienice, wazonkowce, pajęczaki, a również drobne ssaki, jak krety, ryjówki, nornice i myszy). Edafon warunkuje rozkład związków organicznych, bierze udział w tworzeniu próchnicy glebowej, wpływając na żyzność gleby. Organizmy zasiedlające glebę na stałe nazywają się geobiontami a te, które żyją w niej przejściowo - geofilami. Część z nich tworzy ogniwo destruentów. Bierze udział w tworzeniu próchnicy glebowej i warunkuje żyzność gleby. Skład gatunkowy edafonu i zagęszczenie organizmów zależą od chemicznych i fizycznych właściwości gleby

Definicja Eksklawa:
Co to jest polit., adm. terytorium danego państwie nie leżące w obrębie jego głównego obszaru edafon.
Definicja Erozja Gleby:
Co to jest rozdrabniania i przemieszczania (zdzierania) wierzchniej warstwy gleby w wyniku oddziaływania wiatru (wywiewanie gleby, deflacja) i wody (zmywanie gleby, erozja wgłębna). Występuje w szczególności w edafon.
Definicja Emigracja:
Co to jest opuszczenie państwie rodzimego, również nazwa ekipy ludzi - emigrantów; forma migracji ludzi. Zdarzenie powiązane z powodami politycznymi albo ekonomicznymi. Emigracja polityczna jest rezultatem edafon.

Czym jest Edafon znaczenie w Słownik geografia E .

  • Dodano:
  • Autor: