EMIGRACJA co to jest
Definicja emigracja co to jest. Czym jest ekipy ludzi - emigrantów; forma migracji ludzi. Zdarzenie.

Co to jest Emigracja

Definicja EMIGRACJA: dobrowolne opuszczenie państwie rodzimego, również nazwa ekipy ludzi - emigrantów; forma migracji ludzi. Zdarzenie powiązane z powodami politycznymi albo ekonomicznymi. Emigracja polityczna jest rezultatem ucisku politycznego w państwie rodzimym, niezgody na akceptację istniejącego reżimu politycznego albo niemożności pozostania w państwie z racji na opozycyjne poglądy. Emigracja ekonomiczna wiąże się z poszukiwaniem pracy niezbędnej do przeżycia albo dążeniem do polepszenia warunków życiowych. Emigracja może być korzystna dla państwie przyjmującego albo sprzeczna z narodowym interesem. Emigranci organizują się na obczyźnie, niekiedy powołują zalążki instytucji politycznych, mogą stanowić lobby na rzecz własnych interesów albo na rzecz ojczyzny, którą opuścili. Polska była poprzez lata typowym państwem emigracyjnym, od lat 90. na szerszą skalę rozpoczyna się także pojawiać zdarzenie imigracji i powrotu emigrantów. Emigracja może mieć także charakter nielegalny, czemu aktualnie zapobiegają umowy o readmisji

Definicja Egzotyk:
Co to jest geol. rzadki odłamek skalny, który jest pozostałością dawnych, nietworzących już powierzchni skorupy ziemskiej, rodzajów skał emigracja.
Definicja Egzaracja:
Co to jest mechaniczna erozja lodowcowa, żłobienie terenu i ścieranie skał podłoża wskutek przesuwania się lodowca. W konsekwencji egzaracji powstają między innymi cyrki i żłoby lodowcowe emigracja.
Definicja Edafon:
Co to jest organizmów żyjących w powierzchniowych warstwach gleby (na przykład bakterie, promieniowce, grzyby, larwy owadów, pierścienice, wazonkowce, pajęczaki, a również drobne ssaki, jak krety, ryjówki emigracja.

Czym jest Emigracja znaczenie w Słownik geografia E .

  • Dodano:
  • Autor: