EPIFITY co to jest
Definicja epifity co to jest. Czym jest długookresowych roślinach zielnych niebędące ich pasożytami.

Co to jest Epifity

Definicja EPIFITY: bot. rośliny, które żyją na drzewach, krzewach albo długookresowych roślinach zielnych niebędące ich pasożytami, na przykład wybrane mchy, porosty, paprocie, rośliny kwiatowe (storczykowate, bromeliowate); nie mają ukorzenienia w glebie, a na przykład fotosyntetyzujące korzenie; wybrane rośliny są przejściowymi e., jak na przykład wybrane gatunki figowców; porośla

Definicja Emigracja:
Co to jest opuszczenie państwie rodzimego, również nazwa ekipy ludzi - emigrantów; forma migracji ludzi. Zdarzenie powiązane z powodami politycznymi albo ekonomicznymi. Emigracja polityczna jest rezultatem epifity.
Definicja Eksplozja Demograficzna:
Co to jest demograficzna) postęp liczebności populacji ludzkiej niewspółmierny do wzrostu produkcji żywności na świecie. Aktualnie średnie tempo przyrostu naturalnego wynosi 1,7%, co odpowiada czasowi epifity.
Definicja Erozja:
Co to jest wszelakie oddziaływania czynników zewnętrznych na powierzchnię skorupy ziemskiej, których skutkiem jest stworzenie wklęsłych form rzeźby terenu. Kluczowymi czynnikami sprawczymi erozji są epifity.

Czym jest Epifity znaczenie w Słownik geografia E .

  • Dodano:
  • Autor: