EPIFITY co to jest
Definicja epifity co to jest. Czym jest długookresowych roślinach zielnych niebędące ich pasożytami.

Co to jest EPIFITY

Definicja EPIFITY: bot. rośliny, które żyją na drzewach, krzewach albo długookresowych roślinach zielnych niebędące ich pasożytami, na przykład wybrane mchy, porosty, paprocie, rośliny kwiatowe (storczykowate, bromeliowate); nie mają ukorzenienia w glebie, a na przykład fotosyntetyzujące korzenie; wybrane rośliny są przejściowymi e., jak na przykład wybrane gatunki figowców; porośla

Definicja Ekumena:
Co to jest termin wprowadzony poprzez starożytnych Greków na oznaczenie obszarów zamieszkanych i znanych podróżnikom i geografom, w centrum którego znajdowało się Morze Śródziemne, region powiększający się epifity co to jest.
Definicja Eksplozja Demograficzna:
Co to jest demograficzna) postęp liczebności populacji ludzkiej niewspółmierny do wzrostu produkcji żywności na świecie. Aktualnie średnie tempo przyrostu naturalnego wynosi 1,7%, co odpowiada czasowi epifity definicja.
Definicja Enklawa:
Co to jest międzynarodowego publicznego na oznaczenie terytorium państwa otoczonego terenem innego państwa albo wydzielonej jednostki administracyjnej znajdującej się na obcym terytorium (na przykład do epifity co znaczy.
Definicja Ewaporacja:
Co to jest meteorol. zmiana stanu skupienia wody z ciekłego na gazowy; parowanie. 2. geol. odparowywanie naturalnych zbiorników wodnych zachodzące z wytrąceniem soli w nich rozpuszczonych epifity słownik.

Czym jest Epifity znaczenie w Słownik geografia E .

  • Dodano:
  • Autor: