GLEBY EROZJA co to jest
Definicja erozja gleby co to jest. Czym jest wierzchniej warstwy gleby w wyniku oddziaływania.

Co to jest Erozja Gleby

DefinicjaEROZJA GLEBY: mechanizm rozdrabniania i przemieszczania (zdzierania) wierzchniej warstwy gleby w wyniku oddziaływania wiatru (wywiewanie gleby, deflacja) i wody (zmywanie gleby, erozja wgłębna). Występuje w szczególności w terenach górskich i pagórkowatych, pozbawionych lasu i na glebach ciężkich, tzn. z przewagą drobnych frakcji. Wyróżniamy erozję wodną, powierzchniową, rozmywową i odmianę łagodną tej ostatniej - erozję żłobinową i jej formę ciężką - erozję wąwozową. Jest jednym z głownych czynników degradacji gleby. Uformowanie się 2,5 cm warstwy próchnicznej wymaga średnio 500 lat. Rocznie w skali globu erozji ulega 0,7% gleb rolnych. Utrzymanie się tego tempa grozi stratą powyżej 30% gleb użytkowanych rolniczo do 2050. Celem zapobieżenia degradacji gleby stosuje się rekultywację przez zabiegi inżynieryjne (na przykład: budowa progów), leśne (((na przykład::: zalesianie i zadrzewianie zboczy), rolnicze (((((na przykład::::: odpowiednie płodozmiany przeciwerozyjne, uprawa mechaniczna w poprzek stoków)

Czym jest Gleby Erozja znaczenie w Słownik geografia E .