GLEBY EROZJA co to jest
Definicja erozja gleby co to jest. Czym jest wierzchniej warstwy gleby w wyniku oddziaływania.

Co to jest Erozja Gleby

Definicja EROZJA GLEBY: mechanizm rozdrabniania i przemieszczania (zdzierania) wierzchniej warstwy gleby w wyniku oddziaływania wiatru (wywiewanie gleby, deflacja) i wody (zmywanie gleby, erozja wgłębna). Występuje w szczególności w terenach górskich i pagórkowatych, pozbawionych lasu i na glebach ciężkich, tzn. z przewagą drobnych frakcji. Wyróżniamy erozję wodną, powierzchniową, rozmywową i odmianę łagodną tej ostatniej - erozję żłobinową i jej formę ciężką - erozję wąwozową. Jest jednym z głownych czynników degradacji gleby. Uformowanie się 2,5 cm warstwy próchnicznej wymaga średnio 500 lat. Rocznie w skali globu erozji ulega 0,7% gleb rolnych. Utrzymanie się tego tempa grozi stratą powyżej 30% gleb użytkowanych rolniczo do 2050. Celem zapobieżenia degradacji gleby stosuje się rekultywację przez zabiegi inżynieryjne (na przykład: budowa progów), leśne (((na przykład::: zalesianie i zadrzewianie zboczy), rolnicze (((((na przykład::::: odpowiednie płodozmiany przeciwerozyjne, uprawa mechaniczna w poprzek stoków)

Definicja Egzotyk:
Co to jest geol. rzadki odłamek skalny, który jest pozostałością dawnych, nietworzących już powierzchni skorupy ziemskiej, rodzajów skał erozja gleby.
Definicja Enklawa:
Co to jest międzynarodowego publicznego na oznaczenie terytorium państwa otoczonego terenem innego państwa albo wydzielonej jednostki administracyjnej znajdującej się na obcym terytorium (na przykład do erozja gleby.
Definicja Eksplozja Demograficzna:
Co to jest demograficzna) postęp liczebności populacji ludzkiej niewspółmierny do wzrostu produkcji żywności na świecie. Aktualnie średnie tempo przyrostu naturalnego wynosi 1,7%, co odpowiada czasowi erozja gleby.

Czym jest Gleby Erozja znaczenie w Słownik geografia E .

  • Dodano:
  • Autor: