FACJA co to jest
Definicja facja co to jest. Czym jest sedymentacji, a zależny od fizyczno-chemicznych warunków.

Co to jest Facja

Definicja FACJA: 1) geol. typ osadu (skały osadowej) powstały wskutek sedymentacji, a zależny od fizyczno-chemicznych warunków środowiska, gdzie się wytwarza; również ogół cech skały osadowej. 2) bot. najmniejsza jednostka w fitocenologii, najmniejszy ilościowo składnik szaty roślinnej danego obszaru

Definicja Fen:
Co to jest meteorol. porywisty, suchy i ciepły wiatr, który opada z wierzchołków gór, po przejściu poprzez nie i wytworzeniu chmur i opadów; halny facja.
Definicja Faktoria:
Co to jest hist., ekon. niewielkie daw. osiedle handlowe na terenie kolonii albo w niewiele zamieszkanym terenie, na przykład w płn. Kanadzie facja.
Definicja Flora:
Co to jest zestaw gatunków (ogólnie taksonów) roślin, rosnących aktualnie albo w przeszłości (flora kopalna) w danym obszarze geograficznym albo środowisku facja.

Czym jest Facja znaczenie w Słownik geografia F .

  • Dodano:
  • Autor: