FAUNA co to jest
Definicja fauna co to jest. Czym jest ogół gatunków zwierząt, które występują na danym obszarze.

Co to jest Fauna

Definicja FAUNA: ogół gatunków zwierząt, które występują na danym obszarze; ogólnie - zwierzęta zamieszkujące Ziemię

Definicja Fiord:
Co to jest rozgałęziona, głęboka zatoka wśród skalistych wysokich (do 1000 m) i stromych brzegów. Powstała poprzez zalanie żłobów i dolin polodowcowych na obszarze górskim. Obiekt polodowcowego krajobrazu fauna.
Definicja Formacja Roślinna:
Co to jest stopniu ogólnie ujmowany typ zbiorowiska roślinnego, typowy dla danego regionu świata, o przewadze form roślinnych o tym samym typie wzrostu. Przykładami formacji roślinnych są: tundra, bór, las fauna.
Definicja Flora:
Co to jest zestaw gatunków (ogólnie taksonów) roślin, rosnących aktualnie albo w przeszłości (flora kopalna) w danym obszarze geograficznym albo środowisku fauna.

Czym jest Fauna znaczenie w Słownik geografia F .

  • Dodano:
  • Autor: