GEOSYNKLINA co to jest
Definicja geosynklina co to jest. Czym jest kontynentalnych. Wskutek zapadania się geosynkliny.

Co to jest Geosynklina

Definicja GEOSYNKLINA: pas skorupy ziemskiej słabszy od otaczających go płyt kontynentalnych. Wskutek zapadania się geosynkliny następuje gromadzenie się materiału o dużej miąższości, który fałdując się tworzy pasma gór

Definicja Gytia:
Co to jest biol., geol. ciemny muł ze szczątków org. powstający na dnie dobrze natlenionych zbiorników wodnych, gł. wód stojących; sapropel geosynklina.
Definicja Gleby Inicjalne:
Co to jest w startowym stadium rozwoju, gdzie mechanizm glebotwórczy ledwo zaznaczył cechy gleby, a nie wytworzył jeszcze profilu glebowego. Na właściwości takich gleb wpływ mają jeszcze skały macierzyste geosynklina.
Definicja Gleby Bagienne:
Co to jest gleb hydrogenicznych. Powstają w obniżeniach powierzchni terenu w konsekwencji odkładania się sporych ilości materiału organicznego w warunkach beztlenowych (tak zwany anaerobioza, będąca rezultatem geosynklina.

Czym jest Geosynklina znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: