co to jest
Definicja GIS co to jest. Czym jest mechanizm bazy danych zawierający wszystkie wiadomości o.

Co to jest Gis

Definicja GIS: geograficzny mechanizm informacyjny. Opracowany w Anglii mechanizm bazy danych zawierający wszystkie wiadomości o terenie, służący poprzez gazownie, elektrownie, firmy telefoniczne do ewidencji kabli, przewodów, rur, węzłów, łącznic, podstacji i tak dalej, użyteczny przy projektowaniu sieci urządzeń komunalnych i planowaniu ich remontów i rozbudowy. służący także w Polsce

Definicja Góry Zrębowe:
Co to jest górski, pasmo górskie stanowiące jeden zrąb tektoniczny bądź także składające się z szeregu zrębów, oddzielonych od siebie rowami tektonicznymi i dolinami przełomowymi. Zrębowymi górami są na gis.
Definicja Gleby Słone:
Co to jest służąca do ustalenia gleb, gdzie profilu występuje poziom słony o miąższości powyżej 15 cm, zawierający powyżej 2% łatwo rozpuszczalnych soli. Powstają w warunkach klimatu kontynentalnego suchego gis.
Definicja Gleba:
Co to jest zwietrzała warstwa skorupy ziemskiej (do 2 m miąższości) wspólnie z żyjącymi w niej organizmami przemieszanymi z produktami ich rozkładu. Integralny składnik ekosystemów lądowych i niektórych gis.

Czym jest Gis znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: