co to jest
Definicja GIS co to jest. Czym jest mechanizm bazy danych zawierający wszystkie wiadomości o.

Co to jest Gis

Definicja GIS: geograficzny mechanizm informacyjny. Opracowany w Anglii mechanizm bazy danych zawierający wszystkie wiadomości o terenie, służący poprzez gazownie, elektrownie, firmy telefoniczne do ewidencji kabli, przewodów, rur, węzłów, łącznic, podstacji i tak dalej, użyteczny przy projektowaniu sieci urządzeń komunalnych i planowaniu ich remontów i rozbudowy. służący także w Polsce

Definicja Glina:
Co to jest minerałów ilastych: kaolinitu, haloizytu, montmorylonitu, illitu, endelitu i innych. Glina zawiera regularnie domieszkę piasku, węglanów - wapniowego i magnezowego, siarczanu glinowego, miki gis.
Definicja Gleba:
Co to jest zwietrzała warstwa skorupy ziemskiej (do 2 m miąższości) wspólnie z żyjącymi w niej organizmami przemieszanymi z produktami ich rozkładu. Integralny składnik ekosystemów lądowych i niektórych gis.
Definicja Geografia:
Co to jest obiektem jest powłoka ziemska, jest to litosfera, hydrosfera, atmosfera, biosfera. Zwłaszcza geografia zajmuje się badaniem przestrzennego zróżnicowania komponentów powłoki ziemskiej pod względem gis.

Czym jest Gis znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: