BAGIENNE GLEBY co to jest
Definicja gleby bagienne co to jest. Czym jest obniżeniach powierzchni terenu w konsekwencji.

Co to jest Gleby Bagienne

Definicja GLEBY BAGIENNE: rząd gleb z działu gleb hydrogenicznych. Powstają w obniżeniach powierzchni terenu w konsekwencji odkładania się sporych ilości materiału organicznego w warunkach beztlenowych (tak zwany anaerobioza, będąca rezultatem wysokiego poziomu wód gruntowych), przy udziale roślinności bagiennej. Gleby bagienne charakteryzują się wysokim uwilgotnieniem, zasobne są w substancje organiczne (nawet do kilkudziesięciu proc.) i regularnie podlegają oglejeniu (mechanizm glejowy). Wśród gleb bagiennych odznacza się gleby mułowe i torfowe

Definicja Gleby Płowe:
Co to jest gleb brunatnoziemnych, powstających na utworach średnioprzepuszczalnych, najczęściej na lessach, piaskach albo glinach morenowych, w warunkach klimatu umiarkowanego o rocznych sumach opadów 500-700 gleby bagienne.
Definicja Geoida:
Co to jest powierzchnia ekwipotencjalna ziemskiego pola grawitacyjnego (Ziemia) pokrywająca się na morzach z ich powierzchnią gleby bagienne.
Definicja Geosynklina:
Co to jest pas skorupy ziemskiej słabszy od otaczających go płyt kontynentalnych. Wskutek zapadania się geosynkliny następuje gromadzenie się materiału o dużej miąższości, który fałdując się tworzy pasma gór gleby bagienne.

Czym jest Bagienne Gleby znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: