BAGIENNE GLEBY co to jest
Definicja gleby bagienne co to jest. Czym jest obniżeniach powierzchni terenu w konsekwencji.

Co to jest Gleby Bagienne

Definicja GLEBY BAGIENNE: rząd gleb z działu gleb hydrogenicznych. Powstają w obniżeniach powierzchni terenu w konsekwencji odkładania się sporych ilości materiału organicznego w warunkach beztlenowych (tak zwany anaerobioza, będąca rezultatem wysokiego poziomu wód gruntowych), przy udziale roślinności bagiennej. Gleby bagienne charakteryzują się wysokim uwilgotnieniem, zasobne są w substancje organiczne (nawet do kilkudziesięciu proc.) i regularnie podlegają oglejeniu (mechanizm glejowy). Wśród gleb bagiennych odznacza się gleby mułowe i torfowe

Definicja Góra Wyspowa:
Co to jest rodzaj ostańca, którego wierzchołek zbudowany jest z poziomo leżącej, odpornej warstwy skały. Wyspowa góra jest pozostałością (świadkiem) zdegradowanej (w rezultacie działania mechanizmów gleby bagienne.
Definicja Gleby Poligonalne:
Co to jest gleby powstające w warunkach klimatu zimnego, przy rocznych sumach opadów w granicach 150-300 mm. W tych warunkach na płaskich, wolnych od lodu, zbudowanych z młodych utworów czwartorzędowych gleby bagienne.
Definicja Gołoborze:
Co to jest albo trudne do zalesienia grzbiety albo zbocza gór pokryte rumoszem skalnym. Powstaje w skutku wietrzenia twardych, zwięzłych skał, najczęściej w środowisku o sporych skokach temperatury (na przykład gleby bagienne.

Czym jest Bagienne Gleby znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: