LATERYTOWE GLEBY co to jest
Definicja gleby laterytowe co to jest. Czym jest wilgotnego klimatu, na obszarach pokrytych lasami.

Co to jest Gleby Laterytowe

Definicja GLEBY LATERYTOWE: czerwone gleby, gleby powstające w warunkach gorącego, wilgotnego klimatu, na obszarach pokrytych lasami równikowymi i podrównikowymi i wysokotrawiastymi sawannami. Panująca w takich warunkach wzmożona aktywność biologiczna i wielka prędkość obiegu substancji mineralnych skutkuje, iż dostarczana do powierzchni gleby laterytowej materia organiczna ulega szybkiemu rozkładowi. Gleby laterytowe charakteryzują się silnie kwaśnym odczynem (pH 2,5-3) w poziomie powierzchniowym, występowaniem przeważnie ceglastoczerwonej barwy i istnieniem w profilu gleby konkrecji związków glinu, manganu i żelaza. Do gleb laterytowych należą czerwonożółte gleby laterytowe o zawartości próchnicy (w poziomie próchnicznym) do 1%, tworzące się przy opadach dochodzących do 2500 mm pod roślinnością lasów równikowych i czerwonożółte gleby laterytowe o zawartości próchnicy 2-4%, tworzące się przy opadach nie przekraczających 1500 mm w strefie lasów podrównikowych i sawann. Gleby laterytowe odznaczają się niewysoką urodzajnością i zasobnością w składniki pokarmowe, lecz przy odpowiedniem ich nawożeniu mogą dawać wysokie plony. Gleby laterytowe zajmują spore połacie na obszarach środkowej części Ameryki Południowej, Afryki i Australii, a również południowej i południowo-wschodniej części Azji

Definicja GIS:
Co to jest mechanizm informacyjny. Opracowany w Anglii mechanizm bazy danych zawierający wszystkie wiadomości o terenie, służący poprzez gazownie, elektrownie, firmy telefoniczne do ewidencji kabli, przewodów gleby laterytowe.
Definicja Głaz Narzutowy:
Co to jest eratyk, narzutowiec, fragment skalny o różnej wielkości przyniesiony poprzez lądolód gleby laterytowe.
Definicja Góra Wyspowa:
Co to jest rodzaj ostańca, którego wierzchołek zbudowany jest z poziomo leżącej, odpornej warstwy skały. Wyspowa góra jest pozostałością (świadkiem) zdegradowanej (w rezultacie działania mechanizmów gleby laterytowe.

Czym jest Laterytowe Gleby znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: