MURSZOWE GLEBY co to jest
Definicja gleby murszowe co to jest. Czym jest zabagnionych, które w znacznym stopniu zostały.

Co to jest Gleby Murszowe

Definicja GLEBY MURSZOWE: typ gleb pobagiennych, powstających na terenach zabagnionych, które w znacznym stopniu zostały odwodnione i nastąpił mechanizm ich murszenia. Charakterystyczną właściwością murszowych gleb jest widoczny w profilu, dużej miąższości (ponad 30 cm), brunatnoczarny poziom murszowy o zawartości substancji organicznej dochodzącej do 20%, przechodzący poniżej w warstwę torfu albo poziom gruntowoglejowy. Murszowe gleby podzielone są na: torfowo-murszowe, mułowo-murszowe, gytjowo-murszowe i namurszowe. Występują na terenach podmokłych obniżeń, pradolin i torfowisk poddanym zabiegom melioracji w wielu rejonach Polski, najczęściej na obszarze Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Mazurskiego

Definicja Garig:
Co to jest bezdrzewna formacja roślinna występująca w obszarze śródziemnomorskim. Złożona jest z krzewinek do 1 m wysokości (między innymi lawenda, rozmaryn), roślin zielnych (raczej geofitów cebulowych gleby murszowe.
Definicja Góry:
Co to jest skorupy ziemskiej, zwykle różniące się swą budową geologiczną od otaczających je obszarów. Na obszarze gór odsłaniają się na powierzchni Ziemi skały, zwykle występujące jedynie na sporych gleby murszowe.
Definicja Geomorfologia:
Co to jest edukacja, której obiektem jest badanie rozwoju form krajobrazowych. Zwłaszcza geomorfologia bada ukształtowanie powierzchni lądów, dna mórz i zależności między budową geologiczną a krajobrazem terenu gleby murszowe.

Czym jest Murszowe Gleby znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: