MURSZOWE GLEBY co to jest
Definicja gleby murszowe co to jest. Czym jest zabagnionych, które w znacznym stopniu zostały.

Co to jest Gleby Murszowe

Definicja GLEBY MURSZOWE: typ gleb pobagiennych, powstających na terenach zabagnionych, które w znacznym stopniu zostały odwodnione i nastąpił mechanizm ich murszenia. Charakterystyczną właściwością murszowych gleb jest widoczny w profilu, dużej miąższości (ponad 30 cm), brunatnoczarny poziom murszowy o zawartości substancji organicznej dochodzącej do 20%, przechodzący poniżej w warstwę torfu albo poziom gruntowoglejowy. Murszowe gleby podzielone są na: torfowo-murszowe, mułowo-murszowe, gytjowo-murszowe i namurszowe. Występują na terenach podmokłych obniżeń, pradolin i torfowisk poddanym zabiegom melioracji w wielu rejonach Polski, najczęściej na obszarze Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Mazurskiego

Definicja gejzer:
Co to jest źródła (cieplicy), występujący w obszarze czynnego albo dopiero co wygasłego wulkanizmu, charakteryzujący się okresowym wyrzucaniem gorącej wody i pary wodnej (często). Otwór gejzeru na powierzchni Gleby Murszowe.
Definicja gips:
Co to jest skała osadowa chemicznego pochodzenia złożona z minerału gipsu z domieszkami anhydrytu, soli kamiennej, dolomitu, kalcytu, kwarcu, pirytu i innych Gleby Murszowe.
Definicja gleba:
Co to jest zwietrzała warstwa skorupy ziemskiej (do 2 m miąższości) wspólnie z żyjącymi w niej organizmami przemieszanymi z produktami ich rozkładu. Integralny składnik ekosystemów lądowych i niektórych Gleby Murszowe.

Czym jest Murszowe Gleby znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: