POLIGONALNE GLEBY co to jest
Definicja gleby poligonalne co to jest. Czym jest zimnego, przy rocznych sumach opadów w granicach.

Co to jest Gleby Poligonalne

Definicja GLEBY POLIGONALNE: gleby strukturowe, gleby powstające w warunkach klimatu zimnego, przy rocznych sumach opadów w granicach 150-300 mm. W tych warunkach na płaskich, wolnych od lodu, zbudowanych z młodych utworów czwartorzędowych obszarach tworzą się swoiste struktury o bardzo płytkim i słabo zróżnicowanym profilu. Na powierzchni formują się kamienisto-żwirowe usypiska skalne układające się w charakterystyczne wieloboki (poligony) albo koliste pierścienie, których centralne partie wypełnione są materiałem drobnoziarnistym. Średnice poligonów nie przekraczają kilku metrów, lecz największe dochodzić mogą nawet do 10 m. Na obrzeżeniach i zagłębieniach terenu rozwijają się mchy, porosty i nieliczne trawy, z których szczątków powstaje płytki (około 2 cm miąższości) poziom próchniczny, zawierający do 1% próchnicy. Aktualnie gleby poligonalne kształtują się w regionach arktycznych i na terenach górskich, regularnie jednak spotykane są na obszarach, które w momencie plejstocenu znajdowały się na przedpolu lodowca. W Polsce gleby poligonalne występują w Tatrach i najwyższych partiach Sudetów

Definicja Globus:
Co to jest pomniejszony obraz Ziemi, przedstawiony na kuli obracającej się na osi ustawionej pod kątem zgodnym z kątem nachylenia osi ziemskiej gleby poligonalne.
Definicja Glina:
Co to jest minerałów ilastych: kaolinitu, haloizytu, montmorylonitu, illitu, endelitu i innych. Glina zawiera regularnie domieszkę piasku, węglanów - wapniowego i magnezowego, siarczanu glinowego, miki gleby poligonalne.
Definicja Geobiont:
Co to jest organizm glebowy, który część albo całość życia spędza w glebie gleby poligonalne.

Czym jest Poligonalne Gleby znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: