POLIGONALNE GLEBY co to jest
Definicja gleby poligonalne co to jest. Czym jest zimnego, przy rocznych sumach opadów w granicach.

Co to jest Gleby Poligonalne

Definicja GLEBY POLIGONALNE: gleby strukturowe, gleby powstające w warunkach klimatu zimnego, przy rocznych sumach opadów w granicach 150-300 mm. W tych warunkach na płaskich, wolnych od lodu, zbudowanych z młodych utworów czwartorzędowych obszarach tworzą się swoiste struktury o bardzo płytkim i słabo zróżnicowanym profilu. Na powierzchni formują się kamienisto-żwirowe usypiska skalne układające się w charakterystyczne wieloboki (poligony) albo koliste pierścienie, których centralne partie wypełnione są materiałem drobnoziarnistym. Średnice poligonów nie przekraczają kilku metrów, lecz największe dochodzić mogą nawet do 10 m. Na obrzeżeniach i zagłębieniach terenu rozwijają się mchy, porosty i nieliczne trawy, z których szczątków powstaje płytki (około 2 cm miąższości) poziom próchniczny, zawierający do 1% próchnicy. Aktualnie gleby poligonalne kształtują się w regionach arktycznych i na terenach górskich, regularnie jednak spotykane są na obszarach, które w momencie plejstocenu znajdowały się na przedpolu lodowca. W Polsce gleby poligonalne występują w Tatrach i najwyższych partiach Sudetów

Definicja Góra Lodowa:
Co to jest szelfowego albo lądolodu figura lodu, która pływając po morzu albo oceanie etapowo topi się. Góra lodowa wystaje powyżej powierzchnię wody tylko w około 1/9 części swojej masy, może osiągnąć masę gleby poligonalne.
Definicja Gytia:
Co to jest biol., geol. ciemny muł ze szczątków org. powstający na dnie dobrze natlenionych zbiorników wodnych, gł. wód stojących; sapropel gleby poligonalne.
Definicja Gleby Kasztanowe:
Co to jest warunkach ciepłego, kontynentalnego klimatu, przy rocznych opadach w granicach 200-300 mm. Występują pod stepami ostnicowymi i piołunowymi. W profilu widoczne: poziom próchniczny o zawartości gleby poligonalne.

Czym jest Poligonalne Gleby znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: