SŁONE GLEBY co to jest
Definicja gleby słone co to jest. Czym jest występuje poziom słony o miąższości powyżej 15 cm.

Co to jest Gleby Słone

Definicja GLEBY SŁONE: kolokwialna nazwa służąca do ustalenia gleb, gdzie profilu występuje poziom słony o miąższości powyżej 15 cm, zawierający powyżej 2% łatwo rozpuszczalnych soli. Powstają w warunkach klimatu kontynentalnego suchego, tworząc zwarte kompleksy albo pojedyncze plamy wśród typowych dla tego klimatu gleb kasztanowych, buroziemów i szaroziemów. Występują także w obszarach nadmorskich, wokół słonych jezior i solanek. Niewiele urodzajne. W celu podniesienia ich żyzności stosuje się skomplikowane zabiegi agrotechniczne. Do słonych gleb zalicza się: sołodie, sołońce i sołończaki

Definicja Gleby Kasztanowe:
Co to jest warunkach ciepłego, kontynentalnego klimatu, przy rocznych opadach w granicach 200-300 mm. Występują pod stepami ostnicowymi i piołunowymi. W profilu widoczne: poziom próchniczny o zawartości gleby słone.
Definicja Gleby Bagienne:
Co to jest gleb hydrogenicznych. Powstają w obniżeniach powierzchni terenu w konsekwencji odkładania się sporych ilości materiału organicznego w warunkach beztlenowych (tak zwany anaerobioza, będąca rezultatem gleby słone.
Definicja Geopolityka:
Co to jest decydującą rolę w rozwoju społeczeństwa środowisku geograficznemu. Wg teoretyków tej dziedziny edukacji, środowisko geograficzne powoduje sposób zachowania poszczególnych społeczeństw (narodów) w gleby słone.

Czym jest Słone Gleby znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: