TORFOWE GLEBY co to jest
Definicja gleby torfowe co to jest. Czym jest Bujny postęp roślinności bagiennej, mocne.

Co to jest GLEBY TORFOWE

Definicja GLEBY TORFOWE: typ gleb bagiennych, powstających na terenach torfowisk. Bujny postęp roślinności bagiennej, mocne uwilgotnienie i trwała anaerobioza (brak dostępu powietrza) wywołują, iż martwa materia organiczna nie rozkłada się kompletnie, ale przekształca się w torf. W profilu zaznacza się płytki poziom, gdzie następuje akumulacja materii roślinnej i zachodzi mechanizm torfotwórczy, przechodzący niżej w warstwę częściowo już rozłożonej masy roślinnej stanowiącej tu skałę macierzystą. Torfowe gleby są rozpowszechnione na terenie całej Polski, a w pierwszej kolejności na obszarach Pobrzeża Bałtyckiego, Polesia i Pojezierzy - Mazurskiego i Pomorskiego

Definicja Gleby Laterytowe:
Co to jest gleby powstające w warunkach gorącego, wilgotnego klimatu, na obszarach pokrytych lasami równikowymi i podrównikowymi i wysokotrawiastymi sawannami. Panująca w takich warunkach wzmożona aktywność gleby torfowe co to jest.
Definicja Gleby Tundrowe:
Co to jest tundrowego, strefowe gleby obszarów tundry powstające w warunkach klimatu zimnego - niskie temperatury (średnia roczna od -12°C do -2°C), małe opady (do 400 mm rocznie), spora wilgotność względna gleby torfowe definicja.
Definicja Górotwór:
Co to jest orogen. Część skorupy ziemskiej, która została sfałdowana i wypiętrzona wskutek działalności ruchów górotwórczych (orogeneza gleby torfowe co znaczy.
Definicja Góry:
Co to jest skorupy ziemskiej, zwykle różniące się swą budową geologiczną od otaczających je obszarów. Na obszarze gór odsłaniają się na powierzchni Ziemi skały, zwykle występujące jedynie na sporych gleby torfowe słownik.

Czym jest Torfowe Gleby znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: