TUNDROWE GLEBY co to jest
Definicja gleby tundrowe co to jest. Czym jest powstające w warunkach klimatu zimnego - niskie.

Co to jest Gleby Tundrowe

Definicja GLEBY TUNDROWE: gleby obszaru tundrowego, strefowe gleby obszarów tundry powstające w warunkach klimatu zimnego - niskie temperatury (średnia roczna od -12°C do -2°C), małe opady (do 400 mm rocznie), spora wilgotność względna powietrza, przy jednoczesnym występowaniu w podłożu wiecznej zmarzliny. W tych warunkach na obszarach zbudowanych z młodych osadów czwartorzędowych (utwory polodowcowe i rzeczne), przy udziale skąpej roślinności (raczej mchy, porosty, rośliny zielne) tworzą się płytkie (zazwyczaj 50-60 cm) gleby charakteryzujące się cienkim poziomem próchnicznym (miąższość do 10 cm), z małą ilością próchnicy (do 2%), oglejeniem i silnie kwaśnym odczynem. Do gleb tundrowych należą gleby: glejowe, glejowe zbielicowane torfowo-glejowe i poligonalne. Gleby tundrowe są szeroko rozprzestrzenione wzdłuż wybrzeży Morza Arktycznego i na półwyspach Tajmyr (Rosja) i Ungava (Kanada)

Definicja Gytia:
Co to jest biol., geol. ciemny muł ze szczątków org. powstający na dnie dobrze natlenionych zbiorników wodnych, gł. wód stojących; sapropel gleby tundrowe.
Definicja Gleby Bielicowe:
Co to jest gleby powstające w procesie bielicowania na ubogich piaskach, typowe dla lasów borealnych, z kolei w Polsce dla borów sosnowych (borów). Charakteryzują się kwaśnym odczynem i małą zawartością gleby tundrowe.
Definicja Górna Granica Lasu:
Co to jest występowania zwartego występowania drzew w górach uwarunkowana czynnikami klimatycznymi (klimatyczna granica lasu). Wraz ze wzrostem kontynentalizmu klimatu górna granica lasu podnosi się. Wymienia gleby tundrowe.

Czym jest Tundrowe Gleby znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: