GLINA co to jest
Definicja glina co to jest. Czym jest montmorylonitu, illitu, endelitu i innych. Glina zawiera.

Co to jest Glina

Definicja GLINA: mieszanina minerałów ilastych: kaolinitu, haloizytu, montmorylonitu, illitu, endelitu i innych. Glina zawiera regularnie domieszkę piasku, węglanów - wapniowego i magnezowego, siarczanu glinowego, miki, substancji organicznych. Plastyczna po zarobieniu wodą. Glina ma szerokie wykorzystanie w ceramice (do produkcji cegieł, dachówek i tym podobne), w budownictwie (na przykład do zapraw budowlanych), w garncarstwie. Wybrane gliny, bogate w wodorotlenki glinu, są surowcami do otrzymywania glinu

Definicja gleby torfowe:
Co to jest powstających na terenach torfowisk. Bujny postęp roślinności bagiennej, mocne uwilgotnienie i trwała anaerobioza (brak dostępu powietrza) wywołują, iż martwa materia organiczna nie rozkłada się GLINA.
Definicja głaz narzutowy:
Co to jest eratyk, narzutowiec, fragment skalny o różnej wielkości przyniesiony poprzez lądolód GLINA.
Definicja grota:
Co to jest geol. otwarte na zewnątrz wydrążenie w litej skale; jaskinia GLINA.

Czym jest Glina znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: