GOŁOBORZE co to jest
Definicja gołoborze co to jest. Czym jest zbocza gór pokryte rumoszem skalnym. Powstaje w skutku.

Co to jest Gołoborze

Definicja GOŁOBORZE: z natury bezleśne albo trudne do zalesienia grzbiety albo zbocza gór pokryte rumoszem skalnym. Powstaje w skutku wietrzenia twardych, zwięzłych skał, najczęściej w środowisku o sporych skokach temperatury (na przykład na stokach Łysicy w Górach Świętokrzyskich)

Definicja Góry Zrębowe:
Co to jest górski, pasmo górskie stanowiące jeden zrąb tektoniczny bądź także składające się z szeregu zrębów, oddzielonych od siebie rowami tektonicznymi i dolinami przełomowymi. Zrębowymi górami są na gołoborze.
Definicja Granica Wiecznego Śniegu:
Co to jest śniegu, wysokość, ponad której utrzymuje się stała pokrywa śnieżna i mogą tworzyć się lodowce. W państwach polarnych granica wiecznego śniegu przebiega na wysokości od około 200 do 1000 m n.p.m., na gołoborze.
Definicja Gleby Laterytowe:
Co to jest gleby powstające w warunkach gorącego, wilgotnego klimatu, na obszarach pokrytych lasami równikowymi i podrównikowymi i wysokotrawiastymi sawannami. Panująca w takich warunkach wzmożona aktywność gołoborze.

Czym jest Gołoborze znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: