GROTA co to jest
Definicja grota co to jest. Czym jest geol. otwarte na zewnątrz wydrążenie w litej skale; jaskinia.

Co to jest Grota

Definicja GROTA: geol. otwarte na zewnątrz wydrążenie w litej skale; jaskinia

Definicja Granica Wiecznego Śniegu:
Co to jest śniegu, wysokość, ponad której utrzymuje się stała pokrywa śnieżna i mogą tworzyć się lodowce. W państwach polarnych granica wiecznego śniegu przebiega na wysokości od około 200 do 1000 m n.p.m., na grota.
Definicja Gleby Torfowe:
Co to jest powstających na terenach torfowisk. Bujny postęp roślinności bagiennej, mocne uwilgotnienie i trwała anaerobioza (brak dostępu powietrza) wywołują, iż martwa materia organiczna nie rozkłada się grota.
Definicja Gleby Brunatne:
Co to jest gleby, kambisole, średniożyzne albo żyzne, słabo kwaśne albo obojętne gleby, wytworzone ze skał osadowych: iłów, utworów pyłowych i glin różnego pochodzenia, typowe dla klimatu umiarkowanego grota.

Czym jest Grota znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: