HOMOSFERA co to jest
Definicja homosfera co to jest. Czym jest km n.p.m., której stan decyduje o warunkach.

Co to jest Homosfera

Definicja HOMOSFERA: dolna część atmosfery Ziemi rozciągająca się do około 80-90 km n.p.m., której stan decyduje o warunkach meteorologicznych na powierzchni Ziemi. Charakterystyczną właściwością homosfery jest stałość składu chemicznego, utrzymywana dzięki pionowym prądom i ruchom turbulentnym w atmosferze, odnosi się w pierwszej kolejności do najobficiej występujących składników powietrza: dwuatomowych cząsteczek tlenu i azotu, nie jest z kolei właściwa składnikom znacząco mniej obfitym, jak ozon, para wodna, dwutlenek węgla. Ich ilości mogą być różne na różnych wysokościach. Z racji na warunki termiczne homosfera dzieli się na kilka warstw: troposferę, stratosferę, stratopauzę, mezosferę. Z wyżej leżącą heterosferą łączy homosferę warstwa mezopauzy

Definicja Hydrosfera:
Co to jest obejmująca wody podziemne, wody powierzchniowe z rzekami, jeziorami, lodowcami, oceany i morza i parę wodną w atmosferze. Ogólna liczba wody w hydrosferze szacowana jest na 1370 mln km3 homosfera.
Definicja Hydrografia:
Co to jest fizycznej, którego obiektem jest rejestracja i opis stosunków wodnych (hydrosfery) jako części składowej środowiska geograficznego. 2) edukacja zajmująca się badaniem akwenów i dróg wodnych dla celów homosfera.
Definicja Hipocentrum:
Co to jest miejsce, od którego rozchodzą się fale sejsmiczne, znajdujące się wewnątrz Ziemi, pod epicentrum homosfera.

Czym jest Homosfera znaczenie w Słownik geografia H .

  • Dodano:
  • Autor: