HOMOSFERA co to jest
Definicja homosfera co to jest. Czym jest km n.p.m., której stan decyduje o warunkach.

Co to jest Homosfera

DefinicjaHOMOSFERA: dolna część atmosfery Ziemi rozciągająca się do około 80-90 km n.p.m., której stan decyduje o warunkach meteorologicznych na powierzchni Ziemi. Charakterystyczną właściwością homosfery jest stałość składu chemicznego, utrzymywana dzięki pionowym prądom i ruchom turbulentnym w atmosferze, odnosi się w pierwszej kolejności do najobficiej występujących składników powietrza: dwuatomowych cząsteczek tlenu i azotu, nie jest z kolei właściwa składnikom znacząco mniej obfitym, jak ozon, para wodna, dwutlenek węgla. Ich ilości mogą być różne na różnych wysokościach. Z racji na warunki termiczne homosfera dzieli się na kilka warstw: troposferę, stratosferę, stratopauzę, mezosferę. Z wyżej leżącą heterosferą łączy homosferę warstwa mezopauzy

Czym jest Homosfera znaczenie w Słownik geografia H .