HOMOSFERA co to jest
Definicja homosfera co to jest. Czym jest km n.p.m., której stan decyduje o warunkach.

Co to jest Homosfera

Definicja HOMOSFERA: dolna część atmosfery Ziemi rozciągająca się do około 80-90 km n.p.m., której stan decyduje o warunkach meteorologicznych na powierzchni Ziemi. Charakterystyczną właściwością homosfery jest stałość składu chemicznego, utrzymywana dzięki pionowym prądom i ruchom turbulentnym w atmosferze, odnosi się w pierwszej kolejności do najobficiej występujących składników powietrza: dwuatomowych cząsteczek tlenu i azotu, nie jest z kolei właściwa składnikom znacząco mniej obfitym, jak ozon, para wodna, dwutlenek węgla. Ich ilości mogą być różne na różnych wysokościach. Z racji na warunki termiczne homosfera dzieli się na kilka warstw: troposferę, stratosferę, stratopauzę, mezosferę. Z wyżej leżącą heterosferą łączy homosferę warstwa mezopauzy

Definicja Horyzont:
Co to jest ogromne koło na sferze niebieskiej prostopadłe do pionu homosfera.
Definicja Hamsin:
Co to jest chamsin) lokalna nazwa gwałtownego, silnego wiatru wiejącego na Saharze i wywołującego burze piaskowe; hamsin, samum homosfera.
Definicja Harmattan:
Co to jest porywisty wiatr, wiejący w Afryce znad Sahary, z kierunku północnego i północno-wschodniego, nad wybrzeże Zatoki Gwinejskiej i część ciągnącego się dalej ku zachodowi wybrzeża atlantyckiego. Pojawia homosfera.

Czym jest Homosfera znaczenie w Słownik geografia H .

  • Dodano:
  • Autor: