HOMOSFERA co to jest
Definicja homosfera co to jest. Czym jest km n.p.m., której stan decyduje o warunkach.

Co to jest Homosfera

Definicja HOMOSFERA: dolna część atmosfery Ziemi rozciągająca się do około 80-90 km n.p.m., której stan decyduje o warunkach meteorologicznych na powierzchni Ziemi. Charakterystyczną właściwością homosfery jest stałość składu chemicznego, utrzymywana dzięki pionowym prądom i ruchom turbulentnym w atmosferze, odnosi się w pierwszej kolejności do najobficiej występujących składników powietrza: dwuatomowych cząsteczek tlenu i azotu, nie jest z kolei właściwa składnikom znacząco mniej obfitym, jak ozon, para wodna, dwutlenek węgla. Ich ilości mogą być różne na różnych wysokościach. Z racji na warunki termiczne homosfera dzieli się na kilka warstw: troposferę, stratosferę, stratopauzę, mezosferę. Z wyżej leżącą heterosferą łączy homosferę warstwa mezopauzy

Definicja Huragan:
Co to jest tropikalny cyklon, formujący się obok Morza Karaibskiego i przemieszczający się zazwyczaj ku północy, powiązane z nim mocne wiatry (30-50 m/s) wywołują niekiedy wielkie zniszczenia, raczej na Wyspach homosfera.
Definicja Heterosfera:
Co to jest Ziemi rozciągająca się w górę od około 80-90 km n.p.m. W heterosferze maleje z wysokością średnia masa cząsteczkowa gazów tworzących atmosferę. Wskutek dysocjacji dwuatomowych cząsteczek tlenu i homosfera.
Definicja Horst:
Co to jest samodzielny blok warstwy powierzchniowej wyniesiony względem innych; zrąb, siodło uskokowe homosfera.

Czym jest Homosfera znaczenie w Słownik geografia H .

  • Dodano:
  • Autor: