co to jest
Definicja ił co to jest. Czym jest ilastych, łyszczyków i pyłu kwarcowego. W połączeniu z wodą.

Co to jest

Definicja IŁ: skała osadowa zbudowana z drobnych ziaren, minerałów ilastych, łyszczyków i pyłu kwarcowego. W połączeniu z wodą wykazuje sporą plastyczność. Osadza się najczęściej w dnach zbiorników wodnych. Materiałami budującymi ił są zazwyczaj drobne cząstki zwietrzałych albo roztartych skał. Znajduje wykorzystanie gospodarcze jako surowiec dla przemysłu ceramicznego. Wybrane iły, bogate w wodorotlenki glinu, wykorzystuje się jako rudy aluminium. Dobrze rozpowszechniony również w Polsce

Definicja Izohalina:
Co to jest linia na mapie łącząca punkty o jednakowym zasoleniu wody w morzach, oceanach ił.
Definicja Imigracja:
Co to jest przyjazd do obcego państwie w celu osiedlenia się tam na stałe. Imigracja jest rezultatem emigracji i wraz z nią tworzy mechanizmy migracji ludności w świecie ił.
Definicja Izohieta:
Co to jest linia na mapach klimatologicznych łącząca punkty o tej samej wartości sum opadów atmosferycznych ił.

Czym jest znaczenie w Słownik geografia I .

  • Dodano:
  • Autor: