JONOSFERA co to jest
Definicja jonosfera co to jest. Czym jest aegzosferącharakteryzująca się mocną jonizacją gazów z.

Co to jest Jonosfera

Definicja JONOSFERA: warstwa atmosfery znajdująca się pomiędzymezosferą aegzosferącharakteryzująca się mocną jonizacją gazów z wytworzeniem dużej ilości wolnych elektronów i jonów, które wywołują różne zjawiska fiz. (na przykład polaryzację fal radiowych, załamywanie światła); temperatura wzrasta tu od -80 w dolnych partiach do 1000 st. C w górnych

Definicja Jaz:
Co to jest hydrotechniczna spiętrzająca wodę powyżej poziom średni, zwykle żelbetowa, wznoszona w poprzek koryta rzeki, w celu zapewnienia jej żeglowności w okresach niskiego stanu wody, powstania dogodnego jonosfera.
Definicja Jednopolówka:
Co to jest ziemi. Najprymitywniejsza uprawa polegająca na obsiewaniu jednego pola, a po spadku żyzności użytkowaniu nowego terenu (mechanizm nieregularny) albo na obsiewaniu tylko jednego pola, w okresie gdy jonosfera.
Definicja Jaskinia:
Co to jest skalna powstała w lawie wulkanicznej w trakcie jej krzepnięcia albo uformowana po utworzeniu się skały w wyniku różnorakich mechanizmów geologicznych. Najczęstszym procesem prowadzącym do stworzenia jonosfera.

Czym jest Jonosfera znaczenie w Słownik geografia J .

  • Dodano:
  • Autor: