KLIMAT co to jest
Definicja klimat co to jest. Czym jest stanów pogody, obserwowanych w ich naturalnym następstwie w.

Co to jest KLIMAT

Definicja KLIMAT: wieloletni układ charakterystycznych dla danego obszaru stanów pogody, obserwowanych w ich naturalnym następstwie w dostatecznie długim czasie (ponad 30 lat). Układ taki jest rezultatem oddziaływania promieniowania słonecznego, cyrkulacji atmosferycznej, obiegu wody (cykl hydrologiczny) i czynników geograficznych, do których należą: szerokość geograficzna, rozkład lądów i mórz, wysokość n.p.m., ukształtowanie terenu i jego ekspozycja, prądy morskie, szata roślinna, pokrywa śnieżna, jak także działalność człowieka, jest to wycinanie lasów, zabiegi melioracyjne, budowa ogromnych ośrodków miejskich i przemysłowych. Warunki klimatyczne przejawiają się poprzez przedmioty klimatu, do których należą: usłonecznienie, temperatura, wilgotność, zachmurzenie, opady, ciśnienie atmosferyczne i tym podobne Do ustalenia klimatu potrzebne jest uwzględnienie trzech kategorii danych statystycznych: przeciętnego stanu lub przeciętnej sumy rocznej przedmiotów klimatu, ich wahań i wartości największych odchyleń od stanu przeciętnego. Klimaty kuli ziemskiej mają układ strefowy, w przybliżeniu równoleżnikowy. Odznacza się strefy klimatyczne: równikową, podrównikową, zwrotnikową, podzwrotnikową, umiarkowaną, subarktyczną i arktyczną albo antarktyczną. W każdej ze stref istnieją różne typy klimatów, uwarunkowane położeniem w relacji do mórz i oceanów i wzniesieniem terenu. Należą do nich klimaty: morski, śródziemnomorski, monsunowy, kontynentalny, pustynny, górski

Definicja Kauri:
Co to jest rodz. porcelanek (Cypraeidae), o gruszkowatym kształcie i karbowanej do wnętrza szczelinie wzdłuż jej długiej osi daw. stosowane jako środek płatniczy w niektórych państwach tropikalnych, między klimat co to jest.
Definicja Kanał Morski:
Co to jest szeroka cieśnina, oddzielająca wyspę od większego lądu, na przykład kanał La Manche klimat definicja.
Definicja Kondominium:
Co to jest terytorium administrowane razem poprzez dwa albo więcej krajów klimat co znaczy.
Definicja Kotlina:
Co to jest zazwyczaj o owalnym kształcie, otoczona wyżej położonymi wzniesieniami. Wyróżniamy między innymi kotliny: zapadliskowe (o pochodzeniu tektonicznym), wulkaniczne (kaldera), erozyjne (powstałe w klimat słownik.

Czym jest Klimat znaczenie w Słownik geografia K .

  • Dodano:
  • Autor: