KLIMAT co to jest
Definicja klimat co to jest. Czym jest stanów pogody, obserwowanych w ich naturalnym następstwie w.

Co to jest Klimat

Definicja KLIMAT: wieloletni układ charakterystycznych dla danego obszaru stanów pogody, obserwowanych w ich naturalnym następstwie w dostatecznie długim czasie (ponad 30 lat). Układ taki jest rezultatem oddziaływania promieniowania słonecznego, cyrkulacji atmosferycznej, obiegu wody (cykl hydrologiczny) i czynników geograficznych, do których należą: szerokość geograficzna, rozkład lądów i mórz, wysokość n.p.m., ukształtowanie terenu i jego ekspozycja, prądy morskie, szata roślinna, pokrywa śnieżna, jak także działalność człowieka, jest to wycinanie lasów, zabiegi melioracyjne, budowa ogromnych ośrodków miejskich i przemysłowych. Warunki klimatyczne przejawiają się poprzez przedmioty klimatu, do których należą: usłonecznienie, temperatura, wilgotność, zachmurzenie, opady, ciśnienie atmosferyczne i tym podobne Do ustalenia klimatu potrzebne jest uwzględnienie trzech kategorii danych statystycznych: przeciętnego stanu lub przeciętnej sumy rocznej przedmiotów klimatu, ich wahań i wartości największych odchyleń od stanu przeciętnego. Klimaty kuli ziemskiej mają układ strefowy, w przybliżeniu równoleżnikowy. Odznacza się strefy klimatyczne: równikową, podrównikową, zwrotnikową, podzwrotnikową, umiarkowaną, subarktyczną i arktyczną albo antarktyczną. W każdej ze stref istnieją różne typy klimatów, uwarunkowane położeniem w relacji do mórz i oceanów i wzniesieniem terenu. Należą do nich klimaty: morski, śródziemnomorski, monsunowy, kontynentalny, pustynny, górski

Definicja Konurbanizacja:
Co to jest występowanie obszaru z szeregiem miast, regularnie powiązanych komunikacyjnie i gospodarczo, z których jakiekolwiek nie stanowi wyraźnego ośrodka klimat.
Definicja Kem:
Co to jest wzgórze polodowcowe powstałe w obniżeniu terenu z materiału naniesionego z topniejącego lodowca, ograniczone częściowo ścianą lodowca klimat.
Definicja Kras:
Co to jest następuje rozpuszczanie skał (gł. wapieni, dolomitów, gipsów albo kredy) pod wpływem działania wody tworzącej powierzchniowe albo podziemne zagłębienia, rozpadliny, jaskinie i tym podobne; również klimat.

Czym jest Klimat znaczenie w Słownik geografia K .

  • Dodano:
  • Autor: