KOTLINA co to jest
Definicja kotlina co to jest. Czym jest położonymi wzniesieniami. Wyróżniamy między innymi kotliny.

Co to jest Kotlina

Definicja KOTLINA: forma terenu zazwyczaj o owalnym kształcie, otoczona wyżej położonymi wzniesieniami. Wyróżniamy między innymi kotliny: zapadliskowe (o pochodzeniu tektonicznym), wulkaniczne (kaldera), erozyjne (powstałe w miejscu zbiegu kilku rzek), denudacyjne (rozwijające się na skałach o małej odporności). Kotliny na dnie oceanów nazywane są basenami

Definicja Kauri:
Co to jest rodz. porcelanek (Cypraeidae), o gruszkowatym kształcie i karbowanej do wnętrza szczelinie wzdłuż jej długiej osi daw. stosowane jako środek płatniczy w niektórych państwach tropikalnych, między kotlina.
Definicja Kapilara:
Co to jest wąska szczelina w skale kotlina.
Definicja Kryptodepresja:
Co to jest depresja zalana poprzez jezioro, którego dno położone jest poniżej poziomu morza (a lustro wody ponad), na przykład jeziora Bajkał w Azji i Tanganika w Afryce kotlina.

Czym jest Kotlina znaczenie w Słownik geografia K .

  • Dodano:
  • Autor: