LAKOLIT co to jest
Definicja lakolit co to jest. Czym jest magmy) w skorupę ziemską i nieprzedostanie się jej na.

Co to jest Lakolit

Definicja LAKOLIT: Forma spowodowana plutonizmem- intruzja (wdzieraniem się magmy) w skorupę ziemską i nieprzedostanie się jej na powierzchnię. Lakolit ma kształt bochenka, soczewki albo grzyba, występuje blisko powierzchni Ziemi powodując wybrzuszenie się warstw skalnych nad intruzją w kształcie kopuły

Definicja Limnologia:
Co to jest i hydrologii zajmujący się badaniem warunków fizycznych, chemicznych i biologicznych wód zbiorników śródlądowych, na przykład ich ustrojem termicznym i lodowym, prądami, falowaniem, sedymentacją lakolit.
Definicja Lej Zapadliskowy:
Co to jest terenu, o zarysie przeważnie kolistym, średnicy do 1000 m, głębokości do 300 m. Powstaje w wyniku zapadnięcia się stropu jaskini albo pieczary. Zbocza urwiste, skaliste, na dnie zwały gruzu lakolit.
Definicja Linia Wiecznego Śniegu:
Co to jest której roczny opad śniegu nie ulega w lecie całkowitemu stopnieniu; położenie g.w.ś. zależy gł. od średniej temperatury lata i od ilości opadów atmosf.; najwyżej wznosi się w pasie równikowym (do lakolit.

Czym jest Lakolit znaczenie w Słownik geografia L .

  • Dodano:
  • Autor: