ŁĘGOWY co to jest
Definicja las łęgowy co to jest. Czym jest okresowo zalewanych siedliskach, o sporych wahaniach.

Co to jest Las Łęgowy

Definicja LAS ŁĘGOWY: formacja roślinna występująca na żyznych i bardzo żyznych, okresowo zalewanych siedliskach, o sporych wahaniach poziomu wody gruntowej, przeważnie w dolinach cieków wodnych, na glebach typu mad i czarnoziemów. Dwie kluczowe postacie łęgów niżowych to: zbiorowiska lasów (las) wiązowo-jesionowych, z dobrze rozwiniętą warstwą krzewów i bujnym runem o sporym udziale bylin wczesnowiosennych (na przykład ziarnopłon wiosenny), a na bardziej wilgotnych siedliskach lasy jesionowo-olszowe, gdzie runie obficie występują gatunki azotolubne, jak ((na przykład : pokrzywa (Urtica dioica), niecierpek (Impatiens noli-tangere), kukliki (Geum), jasnota plamista (Lamium album). W łęgach podgórskich gatunkiem panującym jest jesion z domieszką olszy szarej i czarnej. W typowych łęgach górskich (olszyna górska) gatunkiem panującym jest olsza szara (Alnus incana) z domieszką świerka, wierzby (Salix fragilis), a również jesionu i jaworu, a bogate florystycznie runo ma charakter ziołoroślowy

Definicja Limonit:
Co to jest mieszanina mineralna o zmiennym składzie, w szczególności zawartości wody, i różnych barwach: czarnobrunatny, koloru goździków (przyprawy), żółtawobrunatny, żółty, ziemisty. Należy do las łęgowy.
Definicja Las Liściasty:
Co to jest charakterystyczna dla strefy klimatycznej umiarkowanej, gdzie opady są spore (750-1500 mm), a temperatury średnie, z wyraźnie wyróżnioną sezonowością. Kluczowym składnikiem są drzewa zrzucające las łęgowy.
Definicja Lignit:
Co to jest odmian węgla brunatnego, o brunatnej albo czarnej barwie, z zachowaną w dużej mierze tkankową strukturą drewna. Prócz typowych zastosowań lignitu w energetyce, można podać ciekawostkę, iż stanowi las łęgowy.

Czym jest Łęgowy Las znaczenie w Słownik geografia L .

  • Dodano:
  • Autor: