NAMORZYNOWY co to jest
Definicja las namorzynowy co to jest. Czym jest występująca w strefie pływów morskich na wybrzeżach.

Co to jest Las Namorzynowy

Definicja LAS NAMORZYNOWY: formacja roślinna złożona z wiecznie zielonych drzew, występująca w strefie pływów morskich na wybrzeżach i u ujścia rzek w obszarze międzyzwrotnikowym, w trakcie przypływu zalewana wodą morską (widoczne są tylko korony drzew). Rośliny namorzyn posiadają przystosowania umożliwiające życie w warunkach wysokiej koncentracji soli mineralnych i częstych zalewów (mechanizmy filtracji wody w korzeniach, wykształcanie korzeni oddechowych i korzeni podporowych, gruboszowate liście gromadzące wodę, niska transpiracja, wydzielanie soli poprzez tkanki, żyworodność). Czas trwania zalewu i stopień zasolenia kształtują strefowość roślinności namorzyn

Definicja Lodowiec:
Co to jest na lądzie ponad granicy wiecznego śniegu, znajdująca się w stałym, powolnym ruchu; tworzy się z nagromadzonego w sporych ilościach śniegu, który w wyniku ciągłego topnienia i zamarzania pod wpływem las namorzynowy.
Definicja Less:
Co to jest należąca do ekipy skał okruchowych. Złożona jest raczej z drobnych ziarn kwarcu (60-70%), węglanu wapnia (10-25%) i minerałów ilastych (10-20%). Zawiera również domieszki skalenia, miki i las namorzynowy.
Definicja Lawina:
Co to jest zsuwające się albo staczające z sporą prędkością ze stoku górskiego masy śniegu albo kamieni. Odznacza się lawiny kamienne i lawiny śnieżne las namorzynowy.

Czym jest Namorzynowy Las znaczenie w Słownik geografia L .

  • Dodano:
  • Autor: