SAWANNOWY co to jest
Definicja las sawannowy co to jest. Czym jest klimacie podrównikowym o wybitnej porze suchej i.

Co to jest Las Sawannowy

Definicja LAS SAWANNOWY: wspólnie z sawanną tworzy grupę formacji sawannowych w klimacie podrównikowym o wybitnej porze suchej i niskich opadach 400-600 (900) mm rocznie. Wśród okazałych twardolistnych traw, rosną pojedynczo albo w niewielkich ekipach drzewa o parasolowatym pokroju, regularnie kolczaste, okresowo zrzucające liście (na przykład akacje i baobaby)

Definicja Latimeria:
Co to jest rodziny Coelacanthidae, rzędu celakantokształtnych (Coelacanthiformes), podgromady ryb trzonopłetwych (Crossopterygii). Zamieszkuje wody Oceanu Indyjskiego obok wybrzeży Afryki Wschodniej, i wody las sawannowy.
Definicja Lodowiec:
Co to jest na lądzie ponad granicy wiecznego śniegu, znajdująca się w stałym, powolnym ruchu; tworzy się z nagromadzonego w sporych ilościach śniegu, który w wyniku ciągłego topnienia i zamarzania pod wpływem las sawannowy.
Definicja Lej Krasowy:
Co to jest terenu występująca na obszarach krasowych, o kształcie owalnym i głębokości mniejszej od średnicy. Lej krasowy powstaje niekiedy w wyniku zapadania się stropów jaskiń krasowych i zazwyczaj posiada las sawannowy.

Czym jest Sawannowy Las znaczenie w Słownik geografia L .

  • Dodano:
  • Autor: