co to jest
Definicja las co to jest. Czym jest piętra drzew (drzewostan), krzewów (podszyt), ziół i krzewinek.

Co to jest Las

Definicja LAS: zbiorowisko roślinne o warstwowej budowie składające się z piętra drzew (drzewostan), krzewów (podszyt), ziół i krzewinek (runo leśne) i warstwy mchów i porostów. W naturalnych warunkach las jest w najwyższym stopniu złożonym i trwałym ekosystemem znajdującym się w stanie dynamicznej równowagi w danych warunkach środowiska. Las pełni funkcje gospodarcze (baza produkcyjna drewna i tak zwany leśnych użytków ubocznych i przedmiot gospodarki łowieckiej i masowego wypoczynku) i przyrodnicze. Główne funkcje przyrodnicze to: glebochronna i przeciwerozyjna (lasy na wydmach i stromych zboczach), hydrologiczna (retencja wody, poprawa bilansu wodnego i pomniejszenie częstotliwości powodzi), klimatyczna (złagodzenie amplitudy temperatur, powiększenie wilgotności względnej powietrza) i krajobrazowa

Definicja linia brzegowa:
Co to jest morza, jeziora albo rzeki z lądem; jej przebieg nie ma charakteru trwałego; naturalne zmiany w przebiegu l.b. zależą gł. od wahania poziomu wody w akwenie; w najwyższym stopniu wymienia się l.b. mórz LAS.
Definicja Laurazja:
Co to jest istniejący do końca okresu kredy na terenach półkuli północnej. Swym zasięgiem obejmował obszary dzisiejszej Europy, Ameryki Północnej i Azji (z wyjątkiem obecnego Półwyspu Indyjskiego) i otaczał od LAS.
Definicja limnologia:
Co to jest hydrologii zajmujący się badaniem warunków fizycznych, chemicznych i biologicznych wód zbiorników śródlądowych, na przykład ich ustrojem termicznym i lodowym, prądami, falowaniem, sedymentacją osadów LAS.

Czym jest Las znaczenie w Słownik geografia L .

  • Dodano:
  • Autor: