LESS co to jest
Definicja less co to jest. Czym jest jest raczej z drobnych ziarn kwarcu (60-70%), węglanu wapnia.

Co to jest Less

Definicja LESS: skała osadowa należąca do ekipy skał okruchowych. Złożona jest raczej z drobnych ziarn kwarcu (60-70%), węglanu wapnia (10-25%) i minerałów ilastych (10-20%). Zawiera również domieszki skalenia, miki i wodorotlenków żelaza i glinu. Less jest skałą zwartą, miękką, porowatą, nie wykazującą warstwowania. Jego struktura jest gruzełkowata, dominuje frakcja pyłowa. Barwa lessu jest żółta albo żółtokremowa. W głębszych partiach profilu widoczne są regularnie niewielkie konkrecje węglanu wapnia nazywane kukiełkami lessowymi, a również podłużne kanaliki będące śladami roślinności, wśród której się on osadzał. Powstaje wskutek nagromadzenia pyłów niesionych poprzez wiatr (akumulacja eoliczna). Less zajmuje rozległe przestrzenie na terenach Azji Centralnej (szczególnie w Chinach, gdzie jego miąższość dochodzi do 300 m), Europy, Ameryki Północnej i Południowej. W Polsce występuje na północnych zboczach Sudetów, Wyżynie Lubelskiej, Wyżynie Małopolskiej i Pogórzu Karpackim. Stanowi skałę macierzystą dla żyznych gleb (między innymi czarnoziemów)

Definicja Lód Morski:
Co to jest morzu, w temp. wody około 1C do 2C, zależnie od jej zasolenia ( 1,91C przy zasoleniu 35); tworzy się w morzach polarnych, a również w morzach wyższych i średnich szer. geogr.; lód morski jest różna less.
Definicja Llanos:
Co to jest nizina w Ameryce Pd. (Nizina Orinoko less.
Definicja Las Suchy:
Co to jest w klimacie podrównikowym o niskich opadach 400-900 mm rocznie i krótkiej, regularnie nieregularnej, porze deszczowej. Drzewa mają grubą korę, zwięzłe, lub przeciwnie, gąbczaste drewno, magazynujące less.

Czym jest Less znaczenie w Słownik geografia L .

  • Dodano:
  • Autor: