LESS co to jest
Definicja less co to jest. Czym jest jest raczej z drobnych ziarn kwarcu (60-70%), węglanu wapnia.

Co to jest Less

Definicja LESS: skała osadowa należąca do ekipy skał okruchowych. Złożona jest raczej z drobnych ziarn kwarcu (60-70%), węglanu wapnia (10-25%) i minerałów ilastych (10-20%). Zawiera również domieszki skalenia, miki i wodorotlenków żelaza i glinu. Less jest skałą zwartą, miękką, porowatą, nie wykazującą warstwowania. Jego struktura jest gruzełkowata, dominuje frakcja pyłowa. Barwa lessu jest żółta albo żółtokremowa. W głębszych partiach profilu widoczne są regularnie niewielkie konkrecje węglanu wapnia nazywane kukiełkami lessowymi, a również podłużne kanaliki będące śladami roślinności, wśród której się on osadzał. Powstaje wskutek nagromadzenia pyłów niesionych poprzez wiatr (akumulacja eoliczna). Less zajmuje rozległe przestrzenie na terenach Azji Centralnej (szczególnie w Chinach, gdzie jego miąższość dochodzi do 300 m), Europy, Ameryki Północnej i Południowej. W Polsce występuje na północnych zboczach Sudetów, Wyżynie Lubelskiej, Wyżynie Małopolskiej i Pogórzu Karpackim. Stanowi skałę macierzystą dla żyznych gleb (między innymi czarnoziemów)

Definicja Lej Krasowy:
Co to jest terenu występująca na obszarach krasowych, o kształcie owalnym i głębokości mniejszej od średnicy. Lej krasowy powstaje niekiedy w wyniku zapadania się stropów jaskiń krasowych i zazwyczaj posiada less.
Definicja Las Mglisty:
Co to jest strefy tropikalnej, gdzie zachodzi kondensacja pary wodnej i formują się chmury i mgły. Drzewa w lasach mglistych są niskie i pokrzywione, a ich gałęzie obwieszone epifitami przechwytującymi wodę z less.
Definicja Laurazja:
Co to jest kontynent istniejący do końca okresu kredy na terenach półkuli północnej. Swym zasięgiem obejmował obszary dzisiejszej Europy, Ameryki Północnej i Azji (z wyjątkiem obecnego Półwyspu Indyjskiego) i less.

Czym jest Less znaczenie w Słownik geografia L .

  • Dodano:
  • Autor: