LESS co to jest
Definicja less co to jest. Czym jest jest raczej z drobnych ziarn kwarcu (60-70%), węglanu wapnia.

Co to jest Less

Definicja LESS: skała osadowa należąca do ekipy skał okruchowych. Złożona jest raczej z drobnych ziarn kwarcu (60-70%), węglanu wapnia (10-25%) i minerałów ilastych (10-20%). Zawiera również domieszki skalenia, miki i wodorotlenków żelaza i glinu. Less jest skałą zwartą, miękką, porowatą, nie wykazującą warstwowania. Jego struktura jest gruzełkowata, dominuje frakcja pyłowa. Barwa lessu jest żółta albo żółtokremowa. W głębszych partiach profilu widoczne są regularnie niewielkie konkrecje węglanu wapnia nazywane kukiełkami lessowymi, a również podłużne kanaliki będące śladami roślinności, wśród której się on osadzał. Powstaje wskutek nagromadzenia pyłów niesionych poprzez wiatr (akumulacja eoliczna). Less zajmuje rozległe przestrzenie na terenach Azji Centralnej (szczególnie w Chinach, gdzie jego miąższość dochodzi do 300 m), Europy, Ameryki Północnej i Południowej. W Polsce występuje na północnych zboczach Sudetów, Wyżynie Lubelskiej, Wyżynie Małopolskiej i Pogórzu Karpackim. Stanowi skałę macierzystą dla żyznych gleb (między innymi czarnoziemów)

Definicja lodowiec:
Co to jest ponad granicy wiecznego śniegu, znajdująca się w stałym, powolnym ruchu; tworzy się z nagromadzonego w sporych ilościach śniegu, który w wyniku ciągłego topnienia i zamarzania pod wpływem zmian LESS.
Definicja las mglisty:
Co to jest tropikalnej, gdzie zachodzi kondensacja pary wodnej i formują się chmury i mgły. Drzewa w lasach mglistych są niskie i pokrzywione, a ich gałęzie obwieszone epifitami przechwytującymi wodę z LESS.
Definicja las zimozielony:
Co to jest niewielkie obszary w strefie klimatu ciepłego i wilgotnego klimatu oceanicznego (strefa umiarkowana) o opadach 1500-3000 mm, bez mroźnej zimy i z wyraźną porą chłodów. Należą tu wybrane lasy w Azji LESS.

Czym jest Less znaczenie w Słownik geografia L .

  • Dodano:
  • Autor: