ŁOWKO co to jest
Definicja łowisko co to jest. Czym jest którym prowadzone są połowy zwierząt wodnych (mięczaków.

Co to jest Łowisko

Definicja ŁOWISKO: w rybołówstwie (morskim albo śródlądowym) region wodny, na którym prowadzone są połowy zwierząt wodnych (mięczaków, skorupiaków, ryb, ssaków morskich), położone najczęściej na terenach szczególnie obfitego ich występowania, na przykład obok stykania się wód o różnej temperaturze (kontakt ciepłych i zimnych prądów morskich) albo zróżnicowanym zasoleniu (w pobliżu > estuariów rzek). Światowe łowiska są ogólnodostępne, lecz znaczna intensyfikacja połowów doprowadziła najpierw lat 70. do rozszerzenia poprzez państwa nadmorskie przybrzeżnej strefy wyłącznego rybołówstwa, dla ochrony własnych zasobów. Aktualnie za najbogatsze łowiska morskie (dla połowu ryb) uznaje się akweny północne, środkowo-zachodnie i południowo-wschodnie Oceanu Spokojnego i południowo-wschodnie Oceanu Atlantyckiego

Definicja łożysko rzeki:
Co to jest przyległą częścią dna doliny, zalewaną poprzez wodę w okresie większych wezbrań (powodzi), oddzielone progiem od wyżej wzniesionych teras rzecznych. Łożysko rzeki ulega stałym zmianom, nie tylko po ŁOWISKO.
Definicja łuk wysp:
Co to jest kształcie wygiętego ku pełnemu oceanowi łuku, którego końce zbliżają się do lądu. Powstawanie łuku wysp, powszechnych na przykład w strefie okołopacyficznej, dobrze wyjaśnia teoria płyt litosfery ŁOWISKO.
Definicja łańcuch wysp:
Co to jest ułożonych w szeregu w okolicy siebie wysp. Łańcuch wysp stanowi zazwyczaj najwyższą, wystającą powyżej powierzchnię morza część grzbietu podmorskiego albo zatopionego pasma górskiego. Odpowiednikiem ŁOWISKO.

Czym jest Łowisko znaczenie w Słownik geografia Ł .

  • Dodano:
  • Autor: