MADY co to jest
Definicja mady co to jest. Czym jest dolin rzecznych i na terenach delt z materiału przynoszonego.

Co to jest Mady

Definicja MADY: mady rzeczne, typ gleb aluwialnych powstających w obrębie dolin rzecznych i na terenach delt z materiału przynoszonego poprzez wodę. Charakterystyczną właściwością mad jest występowanie w ich profilu glebowym różnej grubości warstewek, różniących się od siebie barwą i składem granulometrycznym, odpowiadających następnym, sporym wezbraniom wód, które zalewając dna dolin osadzają niesioną poprzez siebie zawiesinę. Mady są przeważnie żyzne, mają zróżnicowaną zawartość próchnicy (1-8%). Mady tworzą siedliska lasów łęgowych. Odznacza się mady: rzeczne właściwe, rzeczne próchniczne i rzeczne brunatne. W Polsce najlepiej wykształcone mady występują na terasach w dolinach największych rzek (między innymi Wisły, Odry, Dunajca, Sanu), a również na obszarze Żuław Wiślanych

Definicja Muszlowiec:
Co to jest należąca do ekipy skał organogenicznych. Stanowi wytwór nagromadzenia sporych ilości wapiennych muszli małży, ramienionogów, ślimaków, skorupiaków i amonitów, regularnie także szkieletów szkarłupni mady.
Definicja Mogot:
Co to jest ostaniec sterczący nad płaszczyzną krasowego zrównania mady.
Definicja Magnetosfera:
Co to jest niebieskiego (na przykład planety), gdzie cząstki naładowane elektrycznie pozostają pod dominującym wpływem pola magnetycznego ciała. W razie Ziemi magnetosfera jest obszarem asymetrycznym mady.

Czym jest Mady znaczenie w Słownik geografia M .

  • Dodano:
  • Autor: