MAGNETOSFERA co to jest
Definicja magnetosfera co to jest. Czym jest gdzie cząstki naładowane elektrycznie pozostają pod.

Co to jest Magnetosfera

Definicja MAGNETOSFERA: region wokół ciała niebieskiego (na przykład planety), gdzie cząstki naładowane elektrycznie pozostają pod dominującym wpływem pola magnetycznego ciała. W razie Ziemi magnetosfera jest obszarem asymetrycznym, najmniejszym (rzędu kilku promieni Ziemi) w kierunku Słońca, kilkakrotnie większym w kierunkach prostopadłych do kierunku dosłonecznego i kilkudziesięciokrotnie większym w kierunku odsłonecznym. Magnetosfera oddzielona jest od reszty przestrzeni obszarem granicznym (o grubości kilkuset km) nazywanym magnetopauzą. W magnetosferze uwięzione zostają cząstki naładowane (raczej protony), max. ich koncentracje występują w płaszczyźnie równika geomagnetycznego, w odległości około 4 promieni ziemskiego globu (pasy van Allena)

Definicja Mapa:
Co to jest przedstawienie na płaszczyźnie wybranych cech powierzchni Ziemi i zjawisk przyrodniczych i socjalnych. Mapa charakteryzuje się: 1) matematycznie określoną konstrukcją (kartograficzne rzuty). 2 magnetosfera.
Definicja Mika:
Co to jest skałotwórczy, stanowiący uwodniony krzemian potasu, sodu, żelaza, manganu, glinu, magnezu, fluoru, litu albo ich różnych połączeń (npbiotyt) charakteryzujący się najlepszą łupliwością wzdłuż jednej magnetosfera.
Definicja Martwica:
Co to jest należąca do ekipy skał chemicznych. Powstaje wskutek wytrącania się krzemionki albo węglanu wapnia z roztworów gorących albo zimnych wód źródlanych. Tworzy najczęściej porowate albo gąbczaste magnetosfera.

Czym jest Magnetosfera znaczenie w Słownik geografia M .

  • Dodano:
  • Autor: