MELIORACJA co to jest
Definicja melioracja co to jest. Czym jest umiejętności produkcyjnych gleb. Rozróżnia się.

Co to jest Melioracja

Definicja MELIORACJA: zabiegi techniczne realizowane w celu trwałego polepszenia umiejętności produkcyjnych gleb. Rozróżnia się: melioracje rolne (najszerzej służące) i melioracje miejskie i melioracje leśne.Melioracje rolne podzielone są na:- wodne (fundamentalne - klasyfikacja rzek, budowa kanałów, wałów ochronnych, zapór i zbiorników wodnych, i szczegółowe - odwadnianie gleb podmokłych dzięki kanałów, drenowania albo kretowania i nawadnianie gleb suchych za pośrednictwem rowów, ciągów drenarskich i tym podobne),- agrotechniczne (agromelioracje),- fitotechniczne (fitomelioracje).W warunkach klimatycznych Polski, z racji na zmienny stan wilgotności gleby pośrodku roku, stosuje się zarówno odwadnianie, jak i nawadnianie gleb

Definicja Misa Jeziorna:
Co to jest powierzchni terenu wypełnione wodami jeziora. Na podstawie pochodzenia i mechanizmów formujących misę jeziorną odznacza się następujące ich typy: 1) tektoniczne (na przykład Tanganika, Bajkał), 2 melioracja.
Definicja Morena:
Co to jest wszelkiego rodzaju, transportowany albo pozostawiony poprzez lodowce. Złożona jest z przemieszanych frakcji różnej wielkości, od głazów i bloków, poprzez kamienie, okruchy, po piasek i pył skalny melioracja.
Definicja Metasfera:
Co to jest warstwa atmosfery ziemskiej rozciągająca się na wysokości około 500-1500 km, pomiędzy termosferą a protosferą. W badaniach nad metasferą sporą rolę odgrywają sztuczne satelity Ziemi melioracja.

Czym jest Melioracja znaczenie w Słownik geografia M .

  • Dodano:
  • Autor: