METAMORFIZM co to jest
Definicja metamorfizm co to jest. Czym jest skorupy ziemskiej, powodujący zmiany składu chemicznego.

Co to jest METAMORFIZM

Definicja METAMORFIZM: zespół mechanizmów geologicznych zachodzących w obrębie skorupy ziemskiej, powodujący zmiany składu chemicznego i mineralnego i struktury i tekstury jej skał, nie mniej jednak ich przeobrażenie (metamorfoza) dzieje się zazwyczaj w fazie stałego stanu skupienia. Czynnikami wywołującymi metamorfizm są: wysoka temperatura, wysokie ciśnienie, regularnie również czynniki chemiczne. Mechanizmy metamorfizmu przebiegać mogą pod wpływem jednego z nich albo przy udziale wszystkich, przez wzgląd na tym odznacza się trzy rodzaje metamorfizmu: 1) metamorfizm kontaktowy (termiczny) - zachodzi najczęściej w pobliżu intruzji magmowych i wywołany jest działaniem wysokiej temperatury, 2) metamorfizm dyslokacyjny (dynamiczny) - zachodzi w rejonach objętych ruchami skorupy ziemskiej (fałdowania, uskoki) i wywołany jest występowaniem olbrzymich nacisków (ciśnienia kierunkowego), 3) metamorfizm regionalny (termodynamiczny) - związany z pogrążeniem skał na sporą głębokość pod grubą pokrywą innych utworów, dzięki czemu równocześnie działa wysoka temperatura i spore ciśnienie. W obrębie metamorfizmu regionalnego odznacza się trzy strefy odpowiadające następnym stopniom wzrostu temperatury i ciśnienia: epi - znajdująca się na głębokości 6-10 km, mezo - 10-20 km i kata - leżąca poniżej 20 km. Bardzo intensywne przeobrażenia powiązane z częściowym przetopieniem skał, czyli powiązane już z procesami magmatyzmu, nazywane są ultrametamorfizmem. Wskutek działania mechanizmów metamorfizmu tworzą się skały metamorficzne

Definicja Margiel:
Co to jest złożona z ziarna kalcytowego i minerałów ilastych, o barwie białej, szarej, brunatnej; odmiana zielona zawiera domieszkęglaukonitu; m. jest służący gł. do wyrobu cementu i nawozu mineralnego metamorfizm co to jest.
Definicja Marsze:
Co to jest gleb napływowych (aluwialnych) powstających z osadów morskich, w obrębie okresowo zalewanych terenów na wybrzeżach. W profilu zaznacza się warstwowanie z charakterystyczną obecnością muszelek i metamorfizm definicja.
Definicja Międzyrzecze:
Co to jest zazwyczaj równinny, położony między dwoma rzekami podobnej rangi i wielkości, regularnie łączącymi się ze sobą, albo uchodzącymi blisko siebie do morza. Klasycznym odpowiednikiem międzyrzecza jest metamorfizm co znaczy.
Definicja Mapa Pogody:
Co to jest obecny stan pogody na sporym obszarze, na przykład kontynencie. Rozróżnia się mapy synoptyczne: 1) dolne, zawierające dane meteorologiczne, takie jak: temperatura, ciśnienie zredukowane do poziomu metamorfizm słownik.

Czym jest Metamorfizm znaczenie w Słownik geografia M .

  • Dodano:
  • Autor: