MEZOPAUZA co to jest
Definicja mezopauza co to jest. Czym jest warstwy w atmosferze ziemskiej: stratosferę od termosfery.

Co to jest Mezopauza

Definicja MEZOPAUZA: warstwa przejściowa o nieznacznej miąższości oddzielająca warstwy w atmosferze ziemskiej: stratosferę od termosfery. Znajduje się na wysokości około 80-85 km nad powierzchnią Ziemi. Temperatura około -90° C, ciśnienie około 200 razy niższe niż przy powierzchni Ziemi

Definicja Magma:
Co to jest powstała w głębi skorupy ziemskiej albo w płaszczu Ziemi. W skład magmy wchodzą krzemiany i glinokrzemiany sodu, potasu, wapnia, magnezu i żelaza, w mniejszej ilości występują w niej tlenki i mezopauza.
Definicja Morena:
Co to jest wszelkiego rodzaju, transportowany albo pozostawiony poprzez lodowce. Złożona jest z przemieszanych frakcji różnej wielkości, od głazów i bloków, poprzez kamienie, okruchy, po piasek i pył skalny mezopauza.
Definicja Misa Jeziorna:
Co to jest powierzchni terenu wypełnione wodami jeziora. Na podstawie pochodzenia i mechanizmów formujących misę jeziorną odznacza się następujące ich typy: 1) tektoniczne (na przykład Tanganika, Bajkał), 2 mezopauza.

Czym jest Mezopauza znaczenie w Słownik geografia M .

  • Dodano:
  • Autor: