JEZIORNA MA co to jest
Definicja misa jeziorna co to jest. Czym jest Na podstawie pochodzenia i mechanizmów formujących.

Co to jest MISA JEZIORNA

Definicja MISA JEZIORNA: zagłębienie w powierzchni terenu wypełnione wodami jeziora. Na podstawie pochodzenia i mechanizmów formujących misę jeziorną odznacza się następujące ich typy: 1) tektoniczne (na przykład Tanganika, Bajkał), 2) lodowcowe (((na przykład Morskie Oko, Jezioro Genewskie), 3) wulkaniczne, 4) eoliczne (((((na przykład Teke w Kazachstanie), 5) meteorytowe, 6) wodno-erozyjne i wodno-akumulacyjne, 7) zapadliskowe (zjawiska krasowe i sufozyjne), 8) organiczne (bagienne i laguny), 9) zaporowe, powstałe w wyniku ((((((na przykład zasypania doliny poprzez spore osuwisko

Definicja Muszlowiec:
Co to jest należąca do ekipy skał organogenicznych. Stanowi wytwór nagromadzenia sporych ilości wapiennych muszli małży, ramienionogów, ślimaków, skorupiaków i amonitów, regularnie także szkieletów szkarłupni misa jeziorna co to jest.
Definicja Morfogeneza:
Co to jest geol. mechanizm tworzenia się rzeźby terenu misa jeziorna definicja.
Definicja Metasfera:
Co to jest warstwa atmosfery ziemskiej rozciągająca się na wysokości około 500-1500 km, pomiędzy termosferą a protosferą. W badaniach nad metasferą sporą rolę odgrywają sztuczne satelity Ziemi misa jeziorna co znaczy.
Definicja Międzyrzecze:
Co to jest zazwyczaj równinny, położony między dwoma rzekami podobnej rangi i wielkości, regularnie łączącymi się ze sobą, albo uchodzącymi blisko siebie do morza. Klasycznym odpowiednikiem międzyrzecza jest misa jeziorna słownik.

Czym jest Jeziorna Misa znaczenie w Słownik geografia M .

  • Dodano:
  • Autor: