MŁAKA co to jest
Definicja młaka co to jest. Czym jest glebach torfowych o wysokim poziomie wód gruntowych.

Co to jest Młaka

Definicja MŁAKA: typ mokradłowej łąki, niskoturzycowej, występującej na glebach torfowych o wysokim poziomie wód gruntowych, rozwijającej się w lokalnych zagłębieniach, wysiękach i źródliskach na obszarze całego państwie, z turzycą pospolitą, turczycą gwiazdkowatą, jaskrem płomiennikiem, bobrkiem trójlistkowym i innymi

Definicja Marsze:
Co to jest gleb napływowych (aluwialnych) powstających z osadów morskich, w obrębie okresowo zalewanych terenów na wybrzeżach. W profilu zaznacza się warstwowanie z charakterystyczną obecnością muszelek i młaka.
Definicja Muskowit:
Co to jest glinokrzemian potasu i glinu, minerał z gatunku mik. Krystalizuje w układzie jednoskośnym, tworząc kryształy w kształcie płaskich tabliczek. Łupliwość doskonała. Twardość 2-3. Najczęściej młaka.
Definicja Makia:
Co to jest zielonej roślinności twardolistnej (wrzosiec drzewiasty, mirt, gatunki rodzaju Cistus, pistacja kleista, skarlałe dęby, drzewo mastyksowe, poziomkowe, palma karłatka i liczne rośliny zielne) w młaka.

Czym jest Młaka znaczenie w Słownik geografia M .

  • Dodano:
  • Autor: