MŁAKA co to jest
Definicja młaka co to jest. Czym jest glebach torfowych o wysokim poziomie wód gruntowych.

Co to jest Młaka

Definicja MŁAKA: typ mokradłowej łąki, niskoturzycowej, występującej na glebach torfowych o wysokim poziomie wód gruntowych, rozwijającej się w lokalnych zagłębieniach, wysiękach i źródliskach na obszarze całego państwie, z turzycą pospolitą, turczycą gwiazdkowatą, jaskrem płomiennikiem, bobrkiem trójlistkowym i innymi

Definicja Magma:
Co to jest powstała w głębi skorupy ziemskiej albo w płaszczu Ziemi. W skład magmy wchodzą krzemiany i glinokrzemiany sodu, potasu, wapnia, magnezu i żelaza, w mniejszej ilości występują w niej tlenki i młaka.
Definicja Maghreb:
Co to jest arabskiego - zachód ), nazwa państw północno-zachodniej Afryki, obejmująca Maroko, Algierię, Tunezję i niekiedy Libię. Definicja wprowadzone poprzez średniowiecznych geografów arabskich (wspólnota młaka.
Definicja Mady:
Co to jest gleb aluwialnych powstających w obrębie dolin rzecznych i na terenach delt z materiału przynoszonego poprzez wodę. Charakterystyczną właściwością mad jest występowanie w ich profilu glebowym różnej młaka.

Czym jest Młaka znaczenie w Słownik geografia M .

  • Dodano:
  • Autor: