MOCZAR co to jest
Definicja moczar co to jest. Czym jest hydrofity) i glebą o narastającej akumulacji materiału.

Co to jest Moczar

Definicja MOCZAR: uwodniony region wspólnie z roślinnością hydrofilną (hydrofity) i glebą o narastającej akumulacji materiału organicznego. Mokradło ombrogeniczne - powstałe w miejscu gromadzenia się wód opadowych na nieprzepuszczalnym podłożu, mokradło topogeniczne - w miejscach podziemnych zbiorników wód, mokradło soligeniczne - w miejscach wypływu podziemnych wód gruntowych i mokradło fluwiogeniczne - w dolinach rzecznych pod wpływem zalewów

Definicja Mursz:
Co to jest materiał organiczny barwy brunatnej albo czarnej powstały z przetworzenia torfu pod wpływem obniżenia poziomu wód gruntowych (osuszenia moczar.
Definicja Młaka:
Co to jest łąki, niskoturzycowej, występującej na glebach torfowych o wysokim poziomie wód gruntowych, rozwijającej się w lokalnych zagłębieniach, wysiękach i źródliskach na obszarze całego państwie, z turzycą moczar.
Definicja Metropolia:
Co to jest spore miasto, zazwyczaj stolica, silnie oddziałujące, pod względem gospodarczym i kulturalnym, na znaczące obszary w swym otoczeniu moczar.

Czym jest Moczar znaczenie w Słownik geografia M .

  • Dodano:
  • Autor: