MONADNOK co to jest
Definicja monadnok co to jest. Czym jest wzniesienia (góra, wzgórze, pagórek, skalica) sterczącego.

Co to jest Monadnok

Definicja MONADNOK: twardzielec, rodzaj formy powierzchni ziemi w formie wzniesienia (góra, wzgórze, pagórek, skalica) sterczącego pośród obszarów niżej położonych o łagodniejszej rzeźbie. Twardzielec cechuje się zazwyczaj bardziej stromymi stokami i śmielszymi kształtami w relacji do otoczenia. Zbudowany jest ze skał odporniejszych od skał otoczenia, w relacji do których ulega wolniejszemu procesowi degradacji. Rodzajem twardzielca jest między innymi nek wulkaniczny. Twardzielce występują najczęściej obszarach o klimacie tropikalnym, lecz spotyka się je również w innych strefach klimatycznych. W Polsce twardzielcami są na przykład skałki Pienińskiego Pasa Skalicowego w Karpatach i Śnieżka w Karkonoszach

Definicja Moczar:
Co to jest wspólnie z roślinnością hydrofilną (hydrofity) i glebą o narastającej akumulacji materiału organicznego. Mokradło ombrogeniczne - powstałe w miejscu gromadzenia się wód opadowych na monadnok.
Definicja Muszlowiec:
Co to jest należąca do ekipy skał organogenicznych. Stanowi wytwór nagromadzenia sporych ilości wapiennych muszli małży, ramienionogów, ślimaków, skorupiaków i amonitów, regularnie także szkieletów szkarłupni monadnok.
Definicja Mady:
Co to jest gleb aluwialnych powstających w obrębie dolin rzecznych i na terenach delt z materiału przynoszonego poprzez wodę. Charakterystyczną właściwością mad jest występowanie w ich profilu glebowym różnej monadnok.

Czym jest Monadnok znaczenie w Słownik geografia M .

  • Dodano:
  • Autor: