NARÓD co to jest
Definicja naród co to jest. Czym jest która powstała wskutek współżycia jednostek, rodzin i grup w.

Co to jest Naród

Definicja NARÓD: utworzona w procesie historycznym trwała wspólnota ludzi, która powstała wskutek współżycia jednostek, rodzin i grup w ustalonych warunkach przyrodniczo-biologicznych i ukształtowała rozumiane poprzez siebie i przekazywane z pokolenia na pokolenie: 1) potrzeby, emocje i wyobrażenia; 2) ich artykulację - język (zarówno w wąskim, jak i szerokim tego słowa znaczeniu); 3) środki i metody ich zaspokajania, nadając im swoisty dla własnego poznania sedno kulturowy. Wspólnota potrafi chronić swą integralność tak przed zagrożeniami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, a tym samym dąży do utworzenia państwa na zajmowanym poprzez siebie terytorium, w wypadku zaś straty państwowości umie pielęgnować i rozwijać więzi (obyczaje, język, kulturę i tym podobne) i zmierza bądź to do odzyskania niepodległości, bądź także do zapewnienia sobie politycznych gwarancji autonomii bytu narodowego, jeżeli została zmuszona do emigracji poza tereny, na których jako naród się ukształtowała

Definicja Nisza Abrazyjna:
Co to jest wklęsła forma u podstawy klifu, tworząca się wskutek działalności fal morskich naród.
Definicja Niż Baryczny:
Co to jest niskiego ciśnienia charakteryzujący się zamkniętym układem izobar, gdzie ciśnienie powietrza maleje od zewnątrz do środka. Szczególnym przypadkiem niżu atmosferycznego jest cyklon tropikalny naród.
Definicja Nunatak:
Co to jest związana z działalnością lodowców. Turnia albo skaliste wzniesienie otoczone ze wszystkich stron poprzez pokrywę lodową. Nunataki występują raczej w obszarach pokrytych lądolodem (Grenlandia naród.

Czym jest Naród znaczenie w Słownik geografia N .

  • Dodano:
  • Autor: