Krzyżówka NARÓD co to jest
Definicja naród co to jest. Czym jest która powstała wskutek współżycia jednostek, rodzin i grup w co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest NARÓD

Definicja NARÓD: utworzona w procesie historycznym trwała wspólnota ludzi, która powstała wskutek współżycia jednostek, rodzin i grup w ustalonych warunkach przyrodniczo-biologicznych i ukształtowała rozumiane poprzez siebie i przekazywane z pokolenia na pokolenie: 1) potrzeby, emocje i wyobrażenia; 2) ich artykulację - język (zarówno w wąskim, jak i szerokim tego słowa znaczeniu); 3) środki i metody ich zaspokajania, nadając im swoisty dla własnego poznania sedno kulturowy. Wspólnota potrafi chronić swą integralność tak przed zagrożeniami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, a tym samym dąży do utworzenia państwa na zajmowanym poprzez siebie terytorium, w wypadku zaś straty państwowości umie pielęgnować i rozwijać więzi (obyczaje, język, kulturę i tym podobne) i zmierza bądź to do odzyskania niepodległości, bądź także do zapewnienia sobie politycznych gwarancji autonomii bytu narodowego, jeżeli została zmuszona do emigracji poza tereny, na których jako naród się ukształtowała

Co znaczy Nawałnica:
Porównanie wiatr o prędkości do powyżej 20-30 m/s, regularnie zmieniający swój kierunek, z gwałtownymi porywami, powtarzającymi się niekiedy pośrodku krótkiego czasu. Nawałnicy towarzyszą spore zmiany ciśnienia naród co znaczy.
Krzyżówka Namorzyny:
Dlaczego formacja roślinna złożona z wiecznie zielonych drzew, występująca w strefie pływów morskich na wybrzeżach i u ujścia rzek w obszarze międzyzwrotnikowym, w trakcie przypływu zalewana wodą morską naród krzyżówka.
Co to jest Nadkład:
Jak lepiej przykrywających od góry określony utwór geologiczny. Termin służący najczęściej dla ustalenia skał płonych (nie mających wykorzystania w gospodarce człowieka), przykrywających warstwy zawierające naród co to jest.
Słownik N.P.M.:
Kiedy skrót nad poziomem morza , podanie wysokości z tym wyznacznikiem znaczy wysokość bezwzględną naród słownik.

Czym jest Naród znaczenie w Słownik geografia N .

  • Dodano:
  • Autor: