NIECKA co to jest
Definicja niecka co to jest. Czym jest nachylonych, rozległych skrzydłach fałdu. 2) ogólna nazwa.

Co to jest Niecka

Definicja NIECKA: 1) struktura geologiczna, rodzaj synkliny, o łagodnie nachylonych, rozległych skrzydłach fałdu. 2) ogólna nazwa wklęsłej formy terenu w kształcie dość płytkiego zagłębienia o łagodnych zboczach. Niecka mają bardzo różną genezę, najczęściej powstają w wyniku: a) żłobienia poprzez lodowce (niecka jęzorowa), wiatr (niecka deflacyjna) albo zsuwający się po stoku gruz skalny (niecka korozyjna), b) selektywnego niszczenia wierzchniej warstwy gruntu poprzez wietrzenie (niecka wietrzeniowa) albo niwację (niecka niwalna), c) wmywania w głąb ziemi materiału skalnego (niecka sufozyjna, niecka krasowa), d) wytopienia się pozostałej po zlodowaceniu bryły martwego lodu (niecka wytopiskowa), e) osiadania nakładu gruntu powyżej próżnią w skale, wytworzoną poprzez człowieka, na przykład kopalnią (niecka antropogeniczna)

Definicja Niż Baryczny:
Co to jest niskiego ciśnienia charakteryzujący się zamkniętym układem izobar, gdzie ciśnienie powietrza maleje od zewnątrz do środka. Szczególnym przypadkiem niżu atmosferycznego jest cyklon tropikalny niecka.
Definicja Nośność Rzek:
Co to jest płynących do przemieszczania rumowiska rzecznego. Na przykład woda płynąca z szybkością 15 cm/s jest w stanie unieść tylko pył, przy 60 cm/s transportuje już żwir, a przy 120 cm/s - kamyki. Większe niecka.
Definicja Nawałnica:
Co to jest wiatr o prędkości do powyżej 20-30 m/s, regularnie zmieniający swój kierunek, z gwałtownymi porywami, powtarzającymi się niekiedy pośrodku krótkiego czasu. Nawałnicy towarzyszą spore zmiany ciśnienia niecka.

Czym jest Niecka znaczenie w Słownik geografia N .

  • Dodano:
  • Autor: