NIZINA co to jest
Definicja nizina co to jest. Czym jest wysokości n.p.m. Górny zasięg niziny ustala się zazwyczaj na.

Co to jest Nizina

Definicja NIZINA: makroforma powierzchni Ziemi, położona na niewielkiej wysokości n.p.m. Górny zasięg niziny ustala się zazwyczaj na 200 m n.p.m., lecz niektórzy geografowie przyjmują 300, a nawet 500 m. Powierzchnia niziny może mieć charakter kompletnie płaski (równina), falisty albo pagórkowaty. Region nizinny, zazwyczaj pagórkowaty z licznymi misami jeziernymi nosi nazwę pojezierza. Niziny powstają w konsekwencji: 1) długookresowych mechanizmów niszczenia powierzchni ziemi (powierzchnie zrównania), na przykład południowa Finlandia, 2) wynurzenia płaskiego dna morza, na przykład Nizina Czarnomorska, 3) nagromadzenia (akumulacji) osadów rzecznych (Nizina Panońska), lodowcowych (Niż Środkowoeuropejski) albo eolicznych (niziny Azji Środkowej). Niziny obejmują tylko około 7% powierzchni kuli ziemskiej, ze względu dogodnych warunków dla życia człowieka są jednak - od zarania cywilizacji - najgęściej zaludnione, w najwyższym stopniu wykorzystane gospodarczo i w najwyższym stopniu przekształcone poprzez działalność człowieka

Definicja Nisza Źródłowa:
Co to jest wgłębienie w terenie powstałe wokół wypływu wody w wyniku erozji wstecznej (niszczenie podłoża poprzez wody źródła), o kształcie leja albo małej pieczary nizina.
Definicja Nośność Rzek:
Co to jest płynących do przemieszczania rumowiska rzecznego. Na przykład woda płynąca z szybkością 15 cm/s jest w stanie unieść tylko pył, przy 60 cm/s transportuje już żwir, a przy 120 cm/s - kamyki. Większe nizina.
Definicja Narodowość:
Co to jest obywatelstwem albo z etniczno-kulturową przynależnością obywateli, żyjących w obrębie społeczeństwa danego państwa, a więc mniejszościami narodowymi. W prawie międzynarodowym nie ma precyzyjnej nizina.

Czym jest Nizina znaczenie w Słownik geografia N .

  • Dodano:
  • Autor: